Juridischprobleem.nl voor betrouwbaar advies en juridische bijstand

Soms gebeurt er iets in uw leven waardoor u de hulp van een advocaat nodig heeft. Het kan gaan om het goed regelen van een echtscheiding, maar ook als u een conflict heeft met uw werkgever, de buren of een bedrijf, kan het handig of zelfs noodzakelijk zijn om een advocatenkantoor in te schakelen. Sommige procedures kunt u niet voeren zonder juridische bijstand. Andere wel, maar het is natuurlijk de vraag of dat verstandig is. Goede juridische bijstand en een gedegen verdediging kan het verschil maken tussen een gewonnen of verloren zaak.

Een arbeidsconflict goed geregeld

Als u in loondienst bent dan kan het gebeuren dat er een conflict met uw werkgever ontstaat. Misschien dreigt er ontslag, of wordt u beschuldigd van fraude of een ander vergrijp. Ongeacht of u schuldig bent of ongeacht u het ontslag wilt aanvechten, het is in zo’n geval altijd aan te raden om een advocaat in te schakelen. Want het kan zijn dat u bepaalde aspecten over het hoofd ziet. Bij ontslag wordt er vrijwel altijd een ontslagvergoeding uitbetaald. Het is belangrijk dat u krijgt waar u recht op heeft als uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. Ga dus nooit zomaar akkoord met een voorstel van uw werkgever, maar leg dit altijd ter toetsing voor aan een arbeidsrecht advocaat. Als u eenmaal uw handtekening zet onder een overeenkomst en geen gebruik maakt van uw herroepingsrecht wordt het vaak erg lastig om bij de rechter nog iets voor u te doen.

Een zakelijk conflict vraagt om een goede advocaat

Wij staan zowel particuliere als zakelijke klanten bij. Heeft u een bedrijf en is er een conflict met een leverancier of een klant, dan wilt u natuurlijk een beroep kunnen doen op gedegen juridische bijstand. Wij staan u graag bij in uw gang naar de rechter als dat nodig is, of helpen u met mediation om het conflict mogelijk zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Maar als dit niet kan dan kunt u rekenen op een ervaren advocaat die na een gedegen voorbereiding met u de rechtszitting bijwoont met als doel de zaak voor u tot een goed einde te brengen.

Een conflict met uw verhuurder? Schakel een advocaat in

Als huurder heeft u bepaalde rechten, die zijn vastgelegd in het huurcontract maar ook in de wet. Een verhuurder kan u niet zomaar uit uw huis zetten en kan ook niet de huur ineens exorbitant verhogen. Ook achterstallig onderhoud aan de woning is een verantwoordelijkheid van de verhuurder. Kortom, als u een conflict heeft met de eigenaar van het huis waar u woont, dan kunt u een huurrecht advocaat inschakelen om u hierin bij te staan. Soms kunnen wij helpen door te bemiddelen, maar soms blijkt dit niet mogelijk en wordt de rechter om een uitspraak gevraagd. In beide gevallen kunt u een beroep doen voor deskundig advies en gedegen juridische bijstand.

Laat u bijstaan door een goede advocaat familierecht

De advocaat familierecht staat u bij als u gaat scheiden, maar ook als uw ex-partner de afspraken na de scheiding niet nakomt, zoals de omgangsregeling met de kinderen. Ook als er onenigheid in de familie is over de verdeling van de erfenis van een overleden dierbare kan een advocaat familierecht u bijstaan. Als mediation niet mogelijk is staat de advocaat u bij tijdens de rechtszaak. Dit soort zaken ligt vaak heel gevoelig en daarom wordt door de advocaat altijd met empathie aan familierechtzaken gewerkt. Het doel is een oplossing te vinden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Als dat met een uitspraak door de rechter moet is dat jammer, maar ook daarna is het belangrijk dat de uitspraak wordt nageleefd door alle betrokkenen. Uw advocaat zal u hierbij indien nodig met raad en daad bijstaan.

Snel contact met een ervaren advocaat

Soms heeft een zaak haast en moet er een kort geding worden aangespannen. Ook in dat soort gevallen kunt u rekenen op goede juridische ondersteuning van een ervaren advocaat van ons kantoor. We bereiden de zaak samen met u voor en zorgen dat we goed beslagen ten ijs komen, ongeacht of u de eisende of gedaagde partij bent in de voorliggende zaak. Als u met een dergelijke situatie te maken krijgt is het natuurlijk wel van belang om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan ook bij een onterechte boete.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Heeft u een advocaat nodig? Neem dan direct contact op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarin u de zaak kunt toelichten. Dit gesprek is gratis. Er worden pas kosten in rekening gebracht als u besluit van de diensten gebruik te maken. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand dan worden de kosten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed.