Aanbestedingsrecht advocaat

Een aanbestedingsrecht advocaat staat u bij als er een conflict ontstaat over een aanbesteding. Omdat hier soms grote bedragen mee gemoeid zijn, zijn de belangen vaak groot. Als u met uw bedrijf aan een aanbesteding deelneemt dan wilt u natuurlijk de opdracht krijgen en dat kan alleen als de procedure voor de aanbesteding correct en eerlijk verloopt. De regels voor de aanbesteding moeten vooraf duidelijk zijn en u moet hier in alle redelijkheid aan kunnen voldoen. Als dat het geval is en u heeft het idee dat uw bedrijf een opdracht niet heeft gekregen omdat er fouten zijn gemaakt of omdat de aanbesteding niet eerlijk is verlopen, dan kan een advocaat u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Europees aanbesteden is soms verplicht

Afhankelijk van de grootte van een order is het in bepaalde gevallen verplicht om een klus Europees aan te besteden. Op die manier krijgen alle bedrijven die de gevraagde diensten kunnen leveren de mogelijkheid om in te schrijven en een scherp aanbod te doen. degene die de opdracht verleent dient zich aan bepaalde voorschriften te houden om ervoor te zorgen dat mogelijk geïnteresseerde bedrijven tijdig kennis kunnen nemen van de aanbesteding. Ook moet duidelijk zijn waar en wanneer het aanbod moet worden ingeleverd en aan welke eisen dit moet voldoen. Als een bedrijf zich niet aan dergelijke voorschriften heeft gehouden kunt u een aanbestedingsrecht advocaat inschakelen om de rechter een uitspraak te laten doen over het eerlijk verloop van de procedure.

Aanbesteding is niet alleen van toepassing bij grote bouwprojecten

Als u niet bekend bent met het fenomeen aanbesteding dan denkt u wellicht dat dit alleen van toepassing is bij grote bouwprojecten. Maar niets is minder waar. In principe kan bij iedere opdracht aanbesteding worden toegepast. Zelfs een particulier kan dit principe toepassen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of renovatie van de woning. Hier wordt echter meestal niet gesproken van een aanbesteding maar meer van het uitbrengen van offertes. Maar ook bij particuliere zaken kan het natuurlijk gebeuren dat het ene bedrijf vindt dat het benadeeld is ten opzichte van het andere. Alleen zijn de belangen vaak een stuk minder groot en zal een bedrijf in geval van een particuliere opdracht niet snel naar de rechter stappen. Onmogelijk is dit echter niet.

Aanbesteding bij vervoersopdrachten

De aanbestedingsrecht advocaat kan worden ingeschakeld als een vervoersopdracht wordt gegund en een bedrijf dat de opdracht misloopt meent dat er sprake is van benadeling. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij een vervoersopdracht wordt aanbesteed. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij openbaar vervoer. Trajecten op het spoor worden aanbesteed, maar ook het volledige openbaar vervoer in een bepaalde regio. Hierbij zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals de provincie en de gemeente. Zij stellen aanvullende eisen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Het gaat dus niet alleen om de goedkoopste aanbieder, maar ook om het bedrijf dat het beste kan voldoen aan de wensen van de aanbestedende partijen. In geval van vervoer kan hierbij worden gedacht aan het waarborgen van voldoende vervoer in de regio en de kwaliteit daarvan.

Wat kan een aanbestedingsrecht advocaat doen als mijn bedrijf is benadeeld?

Als u meent dat uw bedrijf is benadeeld bij een aanbesteding dan kunt u allereerst een adviesgesprek een advocaat aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt de procedure doorgenomen en kunt u aangeven waarom u denkt dat u benadeeld bent. Als de advocaat kan inschatten dat u een kans maakt om gelijk te krijgen bij de rechter, kan de procedure worden voortgezet. Natuurlijk kan dit ook als uw kansen gering zijn maar u er op staat om naar de rechter te gaan. In alle gevallen zal onze advocaat al het mogelijke doen om de zaak voor u tot een goed einde te brengen.

Een kosteninschatting van uw zaak voor de aanbestedingsrecht advocaat

Als u besluit om een advocaat in te schakelen voor een aanbestedingsrecht zaak, dan wilt u natuurlijk weten wat hiervan de kosten zijn. Als de advocaat uw  zaak heeft beoordeeld kan in de meeste gevallen een inschatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. U kunt dan zelf de afweging maken of u de zaak wel of niet wilt doorzetten. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand voor uw bedrijf kunt u de verwachte kosten bespreken met uw verzekeraar zodat voor u duidelijk is of zij deze kosten zullen vergoeden. Zo voorkomt u dat u voor een onaangename verrassing komt te staan. Een exacte opgave van de kosten vooraf kan vaak niet worden gegeven omdat nooit precies duidelijk is hoeveel tijd een zaak in beslag gaat nemen. Natuurlijk kan met u worden afgesproken dat u wordt geïnformeerd als de kosten een vooraf bepaald bedrag overschrijden.

Een afspraak maken met de aanbestedingsrecht advocaat

Wilt u een afspraak maken met de aanbestedingsrecht advocaat?