Aansprakelijkheidsrecht advocaat

De aansprakelijkheidsrecht advocaat kan u bijstaan als u in een rechtszaak verwikkeld bent over aansprakelijkheid. Het aansprakelijkheidsrecht regelt of u wel of niet aansprakelijk bent voor een bepaalde gebeurtenis. U kunt natuurlijk zowel als eiser maar ook als beklaagde voor de rechter staan. Aansprakelijkheid kan zowel gaan over letsel als over materiële schade. Er is hoe dan ook een vervelende gebeurtenis aan vooraf gegaan. Of u nu de vermeende veroorzaker bent of het slachtoffer, het is belangrijk dat u bij een rechtszaak over aansprakelijkheid wordt bijgestaan door een goede advocaat.

Bent u wel of niet aansprakelijk?

De vraag of u wel of niet aansprakelijk bent voor een gebeurtenis is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Als u ergens voor aansprakelijk wordt gesteld en u bent van mening dat dit niet terecht is, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat u voor de schade en hiermee verband houdende kosten opdraait. Als u aansprakelijk wordt gesteld is het dan ook zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met advocatenkantoor XXX. Wij kunnen een gespecialiseerde aansprakelijkheidsrecht advocaat voor u inzetten om de zaak met u door te spreken. Hierbij wordt in overleg met u een inschatting gemaakt van de kansen om de zaak te winnen. Ook als deze niet groot zijn maar u wilt de zaak toch doorzetten zal ons kantoor u uiteraard bijstaan.

Zakelijke aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht is niet alleen van toepassing op natuurlijke personen. U kunt ook met uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een zending niet levert of een opdracht niet goed of te laat uitvoert. De opdrachtgever kan u dan aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Als u meent dat de aansprakelijkstelling niet terecht is, zoals wanneer u zich meent te kunnen beroepen op overmacht, dan kan onze aansprakelijkheidsrecht advocaat u bijstaan. Soms is het al voldoende wanneer een brief wordt gestuurd naar de tegenpartij om uw standpunt uiteen te zetten. Als de tegenpartij besluit om er toch een zaak van te maken dan kunt u uiteraard rekenen op gedegen juridische bijstand.

Wat kan de advocaat doen als de aansprakelijkheid terecht is?

Er kan zich een situatie voordoen waarbij u aansprakelijk bent en dit ook heeft erkend, maar het blijkt dat de tegenpartij naar uw mening niet eerlijk handelt. Dit kan aan de orde zijn bij een aanrijding waarbij u schuld heeft, maar waarbij de tegenpartij claimt dat de schade aan zijn voertuig veel groter is dan tijdens het voorval is vastgelegd. Ook kan het zijn dat u zakelijk aansprakelijk wordt gesteld en dat de tegenpartij probeert om hier financieel gezien een slaatje uit te slaan door meer te claimen dan redelijk is. Als u dit bemerkt dan is het verstandig om onze aansprakelijkheidsrecht advocaat in te schakelen zodat wij u kunnen bijstaan in een eventuele gang naar de rechter. Dat u aansprakelijk bent voor een bepaalde gebeurtenis mag dan soms buiten kijf staan, het is niet de bedoeling dat de tegenpartij voordeel heeft bij de situatie, maar alleen krijgt waar hij of zij recht op heeft.

De aansprakelijkheid aanvechten

Het kan uiteraard ook gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld voor zaken waar u geen schuld aan heeft. Een bekend voorbeeld is diefstal van de kentekenplaten van uw auto. Deze worden vervolgens op een gestolen auto gemonteerd en hier worden verkeersovertredingen of andere strafbare feiten mee gepleegd. Als daarbij uw kenteken wordt genoteerd of gefotografeerd, dan komt de politie natuurlijk bij u uit. Als u onomstotelijk kunt aantonen dat u niet degene was die het feit heeft gepleegd, dan zal dit wellicht verder geen gevolgen hebben. Maar als er twijfel is, of als u niet onomstotelijk kunt aantonen niet op de plaats delict te zijn geweest, dan kan het gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld. Als u overtuigd bent van uw onschuld kan ons advocatenkantoor u bijstaan mocht het tot een rechtszaak komen.

Zaken rond aansprakelijkheid zijn vaak langslepend

Voor een zaak met betrekking tot aansprakelijkheid moet u vaak een lange adem hebben. Soms duurt het jaren voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan. De tegenpartij kan immers in beroep en daarna in cassatie gaan. Als het om een emotionele kwestie gaat is het dan ook van belang om vooraf een goede afweging te maken of het u de rechtsgang wel of niet waard is. Samen met uw aansprakelijkheidsrecht advocaat kunt u dit bespreken tijdens het intake gesprek. Natuurlijk is het ook mogelijk om een zaak die al is aangespannen uiteindelijk toch niet door te zetten als mocht blijken dat de kans dat u in het gelijk wordt gesteld klein is. Maar waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op volledige inzet van een advocaat. Uw belangen zo goed mogelijk behartigen is altijd het belangrijkste uitgangspunt.

Neem contact op met de aansprakelijkheidsrecht advocaat

Bent u in een zaak aansprakelijk gesteld of wilt u een partij aansprakelijk stellen voor aan u berokkende schade? Neem dan nu contact op via het formulier op deze pagina. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u om uw zaak te bespreken.