Zoekt u een ervaren advocaat in Amsterdam?

Als u een advocaat zoekt in Amsterdam dan wilt u natuurlijk een jurist met kennis van zaken en het liefst ruime ervaring op het vakgebied waar u naar op zoek bent. Het scheelt immers nogal of u een advocaat zoekt omdat u en uw partner gaan scheiden, of dat het gaat om een advocaat die verstand heeft van arbeidsrecht of strafrecht. Op dit platform kunt u snel in contact komen met een advocaat in Amsterdam die de kennis van zaken in huis heeft die u nodig heeft. U hoeft niet meer eindeloos het internet af te zoeken en verschillende kantoren te bellen voordat u een jurist vindt die u adequaat kan bijstaan.

Advocaten beschikbaar voor verschillende disciplines

Het grote voordeel van onze doorverwijsservice is dat u direct in contact komt met een advocaat in Amsterdam of omgeving die u niets hoeft uit te leggen. Zodra u de zaak in grote lijnen schetst weet hij of zij waar het om gaat en wat de mogelijkheden en kansen zijn. U vindt hier advocaten die zich hebben gespecialiseerd in verschillende veel voorkomende disciplines.

Ik zoek een advocaat in Amsterdam voor mijn scheiding

Als u een advocaat in Amsterdam zoekt vanwege een scheiding dan is het belangrijk dat het een advocaat is die zich goed in uw situatie kan verplaatsen. Bij een scheiding is het immers belangrijk dat alles goed wordt geregeld voor beide partijen. Als u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan dan wilt u dat dit snel maar wel goed geregeld wordt, zeker als er jonge kinderen bij betrokken zijn. Het voordeligst is om samen één advocaat te nemen. Als u het over de hoofdlijnen eens bent dan kan dat heel goed. De advocaat in Amsterdam die uw scheiding begeleidt zal beide partijen horen en vragen naar hun wensen en ideeën omtrent de scheiding. Vaak hebben stellen die proberen om in goede harmonie uit elkaar te gaan al de nodige afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de boedelscheiding of over de zorg voor de kinderen.

Goede afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant

Wanneer beide partijen afspraken willen maken over de gang van zaken na de scheiding worden deze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat in Amsterdam die uw scheiding regelt legt de afspraken die u samen maakt vast in een document. Dit wordt door u beiden ondertekend. Er kunnen afspraken gemaakt worden over waar de kinderen gaan wonen en wanneer ze bij de andere ouder zijn. Over de verdeling van bezittingen en schulden en over wat er gebeurt met de echtelijke woning als het om een koophuis gaat. Als er sprake is van alimentatie dan worden ook de afspraken daarover in het convenant opgenomen. De rechter zal het convenant toetsen en in de meeste gevallen dit document onderdeel laten zijn van de uitspraak. Dat betekent dat zodra de echtscheiding is uitgesproken de afspraken in het convenant bindend zijn voor beide partijen.

De advocaat in Amsterdam die over familierecht gaat

Een advocaat in Amsterdam met de specialisatie familierecht gaat onder andere over het verdelen van een erfenis. Wanneer u erfgenaam bent van een overleden dierbare dan kan het gebeuren dat er onenigheid ontstaat over de verdeling. Als u meent dat u niet krijgt waar u recht op heeft dan kan een advocaat in Amsterdam die familierecht zaken doet u bijstaan. Op basis van het testament of als dat er niet is op basis van het wettelijk erfrecht kan worden bepaald waar alle erfgenamen recht op hebben. Zo erft bij het overlijden van een gehuwde zijn of haar partner, alsmede de kinderen. Daarbij kan het zo zijn dat er een testament op de langstlevende is. Dan erven de kinderen sowieso pas nadat ook deze ouder is overleden.

Wie erft er als er geen partner en kinderen zijn?

Als iemand overlijdt zonder een partner of kinderen achter te laten dan erven de ouders of grootouders van deze persoon. Wanneer iemand op gevorderde leeftijd overlijdt, zijn deze mensen vaak niet meer in leven. In dat geval erven broers en zussen van de overledene namens de ouders. Zij erven dus nooit rechtstreeks, maar altijd als plaatsvervanger van de ouders. Natuurlijk kan een alleenstaande testamentair laten vastleggen dat één of meerdere personen erven, of dat de erfenis in zijn geheel naar bijvoorbeeld liefdadigheid gaan. Erfgenamen die niet erven kunnen dit aanvechten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer erfgenamen menen dat een testament is opgemaakt terwijl de persoon in kwestie niet meer toerekeningsvatbaar was of onder sterke invloed stond van een bepaald persoon. Een advocaat in Amsterdam die familierecht doet kan proberen het testament aan te vechten.

Wat kan een advocaat voor mij doen als ik word ontslagen?

Een advocaat in Amsterdam die arbeidsrecht doet kan u helpen als u wordt ontslagen en het hier niet mee eens bent of niet akkoord gaat met de voorwaarden. Bij ontslag wordt vaak gewerkt met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de voorwaarden voor het ontslag opgenomen, zoals de opzegtermijn, eventuele extra vergoedingen en wat er is afgesproken over bijvoorbeeld het uitbetalen van verlofdagen en overuren. Deze overeenkomsten zijn vaak zeer complex, het is niet verstandig om te tekenen voor akkoord zonder dat u de overeenkomst door een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam heeft laten toetsen.

Niet akkoord met de voorwaarden voor uw ontslag? Raadpleeg een advocaat

Als u het niet eens bent met uw ontslag, of u meent dat er voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst staan waar u het niet mee eens bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met een advocaat in Amsterdam die arbeidsrecht als specialisme heeft. Hij of zij kan de overeenkomst toetsen om te zien of deze redelijk is. Maar ook als u bijvoorbeeld nog achterstallig loon te goed heeft en uw (voormalige) werkgever weigert om dit te betalen kunt u een beroep doen op een ervaren arbeidsjurist. Hij kent de wet- en regelgeving die van toepassing is en kan op die manier vorderen waar u recht op heeft, zoals bijvoorbeeld de wettelijke rente als de betaling te lang uitblijft. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als u meent nog geld tegoed te hebben van uw werkgever, zeker als er faillissement dreigt of als u vermoedt dat uw werkgever fraudeert. Een advocaat in Amsterdam kan u hiermee van dienst zijn. U komt snel in contact met een advocatenkantoor in Amsterdam wanneer u het formulier op deze website invult. Huurrecht, bouwrecht, strafrecht.