Advocaat Den Haag

Als inwoner van de stad Den Haag spreekt het voor zich dat u op bepaalde momenten in het leven geconfronteerd kunt worden met een juridisch probleem. In het merendeel van de gevallen is het zo dat u deze problemen wellicht niet alleen zult kunnen oplossen. Dat hoeft ook niet. U kunt er namelijk altijd voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een advocaat in Den Haag. Op deze manier beschikt u over iemand die u met de nodige expertise bij kan staan en u kan helpen om uw einddoel te bereiken. Heeft u ook het gevoel dat u de expertise van een bepaalde advocaat in Den Haag wel kunt gebruiken? Vul het formulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Waarom een advocaat in Den Haag inschakelen voor een scheiding?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat u in de praktijk omwille van verschillende redenen een beroep kunt doen op de diensten die een advocaat u kan aanbieden. Een eerste situatie waarin er doorgaans altijd voor wordt gekozen om een advocaat in te schakelen heeft betrekking tot een echtscheiding. Wanneer u gaat scheiden is het namelijk zo dat u daarbij geconfronteerd kunt worden met verschillende vervelende problemen, namelijk:

 1. Hoe moet de inboedel worden verdeeld?
 2. Is er sprake van een gezamenlijke woning of niet?
 3. Moet er een regeling worden getroffen voor eventuele kinderen in het huwelijk?

Bovenstaande punten zijn eigenlijk nog maar het puntje van de ijsberg. In een beperkt aantal gevallen verloopt de scheiding zeer vlot waardoor beide partners tot een onderlinge overeenkomst komen. In menig aantal andere gevallen is dat echter niet zo. Dan is het belangrijk om er voor te zorgen dat er een ervaren echtscheidingsadvocaat bij de zaak wordt betrokken die alles voor u en uw ex-partner kan regelen. Enkel en alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om de scheiding niet onnodig langdurig en pijnlijk te maken.

Wanneer een beroep doen op een advocaat in Den Haag bij scheiding?

Bovenstaande betekent niet dat u er automatisch van aan de start voor dient te kiezen om een advocaat in Den Haag in te schakelen voor uw echtscheiding. In bepaalde gevallen is het namelijk zo dat mensen er in slagen om gewoon onderling tot een akkoord te komen voor hun scheiding. Wanneer dat het geval is spreekt het voor zich dat een advocaat inschakelen niet meteen noodzakelijk is. Toch zult u dat op een bepaald ogenblik wel moeten doen. Een advocaat is namelijk de enige persoon die er voor kan zorgen dat er een verzoekschrift voor de echtscheiding kan worden ingediend bij de rechtbank. Een dergelijk verzoekschrift is overigens van cruciaal belang, want zonder is het niet mogelijk om de scheiding te finaliseren.

Een gespecialiseerd advocaat in Den Haag in arbeidsrecht inschakelen

Het spreekt voor zich dat niet alleen mensen die betrokken zijn in een echtscheiding over de mogelijkheid beschikken om een beroep te doen op een goede advocaat. Dit geldt eveneens voor mensen die bijvoorbeeld problemen ervaren op het werk. Een advocaat in Den Haag gespecialiseerd in arbeidsrecht inschakelen kan er in de praktijk bijvoorbeeld voor zorgen dat u kunt rekenen op bijstand bij een aantal werk gerelateerde conflicten. Een dergelijke advocaat kan u dan ook verder helpen in onder meer de volgende situaties:

 • Bij het beoordelen en / of opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Bij loongeschillen die zijn ontstaan tussen werkgever en werknemer;
 • Voor wat de aansprakelijkheid betreft bij arbeidsongevallen;
 • Op vlak van ontslagrecht;

In eerste instantie wordt er door veel mensen gedacht dat een beroep doen op een advocatenkantoor die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht louter en alleen interessant is op het ogenblik dat er bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld of beoordeeld. Dat is niet correct. Er zijn ook heel wat andere juridische overeenkomsten die uitermate belangrijk zijn en die maar beter even grondig door een advocaat bestudeerd kunnen worden. Enkele voorbeelden van dergelijke extra documenten zijn onder meer de volgende:

 • Een concurrentiebeding;
 • Een relatiebeding;

Is er sprake van een wijziging in de arbeidsrelaties, bijvoorbeeld als gevolg van reorganisaties? Ook in dat geval is het mogelijks interessant om als partij uit Den Haag een beroep te kunnen doen op een in arbeidsrecht advocaat.

Wat kan een gespecialiseerde advocaat in huurrecht voor u doen?

Wellicht enkele van de meest vervelende conflicten waarmee u kunt worden geconfronteerd zijn deze die betrekking hebben tot de huurovereenkomst die u heeft afgesloten voor een huis of een appartement. In eerste instantie is het zo dat er altijd wordt getracht om huurconflicten onderling op te lossen. In heel wat verschillende situaties is dat ook gewoon perfect mogelijk, maar toch is dat helaas niet altijd het geval. Op het ogenblik dat de conflicten tussen huurder en verhuurder hoog oplopen kan het inschakelen van een advocaat in Den Haag gespecialiseerd in huurrecht de enige resterende oplossing zijn. Een beroep doen op een advocatenkantoor kan raadzaam zijn in de volgende gevallen:

 • Wanneer er een nieuwe huurovereenkomst moet worden ondertekend;
 • Wanneer er sprake is van adviesvragen;
 • Bij hoog oplopende conflicten tussen huurder & verhuurder;
 • Wanneer u een zaak voor de kantonrechter dient te bepleiten;

Dient er een nieuwe huurovereenkomst te worden ondertekend? In dat geval is het vooral zaak om na te gaan of er in de overeenkomst geen zaken staan waar u zich niet akkoord mee kunt verklaren. Is dat wel het geval? Dan kunnen deze punten door een advocaat in Den Haag worden blootgelegd en kan er daarvoor naar een oplossing worden gezocht.

Doe een beroep op een advocaat in uw eigen buurt

De kans is bijzonder groot dat u op bepaalde momenten zult moeten afspreken met uw advocaat om een aantal zaken even grondig op een rijtje te zetten. In dat geval is het altijd beter wanneer dat kan gebeuren op een geringe afstand van uw woning. Wellicht voelt u zich niet helemaal goed over het juridische conflict waarmee u te maken heeft waardoor u er niet op zit te wachten om nog lange tijd te moeten rijden voordat u bij uw advocaat aankomt. Dat hoeft ook niet. Door het inschakelen van een advocaat in Den Haag zelf zorgt u er namelijk voor dat uw jurist altijd vlot bereikbaar is wanneer er bepaalde afspraken dienen te worden gemaakt.