Advocaat Leiden

Er zijn behoorlijk wat verschillende situaties aan te halen waarin mensen er voor kunnen kiezen om een beroep te doen op de diensten van een advocaat in Leiden. Neem nu bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een echtscheiding waarbij de twee (ex)partners niet langer met elkaar door dezelfde deur kunnen. Voor het kunnen finaliseren van een echtscheiding geldt dat er altijd tot bepaalde overeenkomsten moet worden gekomen. Is dat niet mogelijk? Dan zal een advocaat inschakelen de enige optie zijn. Bent u ook geconfronteerd met een bepaalde situatie die het inschakelen van een advocaat in Leiden vereist? Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

Een advocaat inschakelen bij werk gerelateerde problemen

Laat ons om te beginnen even kijken naar de situatie waarin er sprake is van werk gerelateerde problemen. Op dit vlak kunnen er zich verschillende conflicten voordoen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat één van beide partijen niet voldoet aan de vastgestelde bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Dat is vervelend, want op die manier kan bijvoorbeeld het werk in het gedrang komen. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat dit de veiligheid op de werkvloer kan beïnvloeden, iets wat uiteraard ook niet de bedoeling is.

Een beroep doen op een advocatenkantoor in Leiden die zich heeft gespecialiseerd in arbeidsrecht gebeurt ook vaak omdat er een probleem is met de lonen. Het komt helaas ook vandaag de dag nog regelmatig voor dat een werkgever bijvoorbeeld niet in staat is om de lonen tijdig uit te betalen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een discussie ontstaat met betrekking tot de hoogte van het loon dat moet worden uitbetaald. In beide gevallen kan de werknemer er voor kiezen om een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht in te schakelen.

Wat kan een advocaat voor u doen bij een echtscheiding?

Mensen scheiden overal. Leiden vormt daar helaas geen uitzondering op. Wanneer het voor u en uw partner duidelijk is geworden dat jullie niet langer samen met elkaar door het leven kunnen gaan zullen ook jullie een echtscheiding moeten doorlopen. Dat is vervelend, maar er is helaas geen andere mogelijkheid om jullie lopende huwelijk te ontbinden. In eerste instantie is het zo dat mensen in de praktijk altijd samen trachten tot een overeenkomst te komen. Dat is ook het beste voor iedereen. Wanneer jullie daar in slagen zult u kunnen vaststellen dat een beroep doen op een advocaat in Leiden uitsluitend nog is vereist voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Los van dit gegeven hebben jullie alles samen kunnen afspreken waardoor er wat dat betreft geen behoeften is aan een advocaat.

In het andere geval is het helaas wel een vereiste om een beroep te doen op een advocaat in Leiden gespecialiseerd in familierecht en echtscheidingen. Het gebeurt bijzonder vaak dat mensen door een probleem of een bepaalde gebeurtenis uit elkaar gaan waardoor ze elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Onderling toewerken naar een overeenkomst wordt dan een haast onmogelijke uitdaging. In dat geval kan het inschakelen van een advocaat er voor zorgen dat er alsnog constructief naar een oplossing kan worden toegewerkt.

Wat kan een in civiel recht gespecialiseerde advocaat voor u betekenen?

Het zogenaamde civiel recht is een zeer omvangrijk recht. Menig aantal verschillende zaken vallen hier dan ook onder. Een ander woord voor civiel recht is burgerrecht. Dit betekent dat ze alles omvat wat te maken heeft met transacties of overeenkomsten die plaatsvinden tussen twee burgers. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder meer de volgende:

  1. Het moment waarop er een verkoop plaatsvindt;
  2. De situatie waarin er een woning wordt gehuurd of verhuurd;
  3. Wanneer er schade wordt aangebracht ten opzichte van een derde persoon;

Bovenstaande drie voorbeelden zijn nog lang niet alles, maar ze maken wel duidelijk welke zaken er allemaal onder het civiel recht kunnen vallen. In het merendeel van de gevallen zal er vastgesteld kunnen worden dat een bepaald conflict met betrekking tot civiel recht wel onderling tussen de betrokken partijen opgelost zal kunnen worden. In enkele gevallen is dat niet zo, bijvoorbeeld omdat de geleden schade te groot is of omdat één van de betrokken partijen weigert om diens medewerking te verlenen. In die gevallen zal er voor moeten worden gekozen om een advocaat in Leiden in te schakelen gespecialiseerd in civiel recht. Hij of zij kan dan bemiddelen om op die manier alsnog toe te kunnen werken naar een oplossing.

Wat kan een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht voor u doen?

Een andere advocaat die u in Leiden onder de arm kunt nemen is een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht. Een beroep doen op een dergelijke advocaat kan zowel gebeuren door een werkgever als door een werknemer. In het eerste geval is er doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst die moet worden opgesteld. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst vereist juridisch inzicht en tevens ook een juridische kennis waar lang niet alle werkgevers zomaar over beschikken. Het is dan ook niet meer dan normaal dat er daarvoor doorgaans een advocaat in Leiden wordt ingeschakeld. Dit geldt overigens niet alleen voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook voor bijvoorbeeld een concurrentiebeding.

Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers kunnen op een zeker ogenblik de behoeften voelen om een beroep te doen op de diensten van een advocatenakantoor in Leiden die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een aanslepend probleem met de lonen. Het niet tijdig, niet voldoende of gewoon helemaal niet uitbetaald krijgen van het loon waar men recht op heeft kan een reden zijn om een advocaat in te schakelen.

Ook een advocaat in Leiden onder de arm nemen?

Wanneer u behoeften heeft aan de diensten van een advocatenkantoor is het in de praktijk altijd van belang om op zoek te gaan naar een partij die zich dichtbij uw huis bevindt. Dat vergemakkelijkt het maken van een afspraak voor het bespreken van uw dossier aanzienlijk. Bovendien spreekt het voor zich dat u ook niet veel extra kosten hoeft te maken voor het bijwonen van een afspraak. Neemt u als inwoner van Leiden een advocaat in de arm die veel verder weg is gevestigd? Dan kan dat er voor zorgen dat de kostprijs van bijvoorbeeld de benzine om naar uw advocaat te rijden nodeloos hoger zal uitvallen. Als inwoner van Leiden is dan ook altijd veruit de beste keuze.