Vind snel een betrouwbare advocaat in Rotterdam

Een goede advocaat in Rotterdam vinden is nu makkelijker dan ooit. U kunt via deze website snel in contact komen met een advocaat in Rotterdam centrum, in Rotterdam Hoogvliet of een andere wijk. Het is handig om een advocaat te vinden die bij u in de buurt kantoor houdt, zodat u gemakkelijk langs kunt gaan voor een persoonlijk gesprek. Sommige advocatenkantoren zijn gespecialiseerd in bepaalde zaken, sommige behandelen alle zaken waarvoor zij worden benaderd.

Een goede advocaat vinden als u gaat scheiden

Een advocaat in Rotterdam vinden als u gaat scheiden is een eerste vereiste Als u en uw partner in goede harmonie uit elkaar gaan kunt u samen een advocaat nemen die uw beider belangen behartigt. Dit is natuurlijk een stuk goedkoper. Als er sprake is van grote verschillen van mening is het verstandiger om beiden een aparte advocaat in de arm te nemen. Uw advocaat kan dan namens u onderhandelen over de voorwaarden voor de scheiding.

Het opstellen van een bindend echtscheidingsconvenant

Wanneer u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan is het gebruikelijk dat er een echtscheidingsconvenant wordt opgesteld. Hierin worden de afspraken vastgelegd die u en uw aanstaande ex-partner met elkaar maken. Deze kunnen gaan over de verdeling van de boedel, wie elke schulden op zich neemt, de betaling van alimentatie en de verdeling van de zorg over minderjarige kinderen. De rechter zal een dergelijk convenant toetsen en als de afspraken die hierin staan redelijk zijn wordt het convenant toegevoegd aan de uitspraak en krijgt daarmee rechtskracht op het moment dat de echtscheiding wordt uitgesproken. Daarmee zijn de afspraken niet meer vrijblijvend en moeten beide partners zich eraan houden. Wilt u iets wijzigen dan kan dit in principe alleen door opnieuw naar de rechter te gaan.

Een conflict met de huurbaas, wat kan een advocaat doen?

Als u een conflict heeft met uw huurbaas dan kan dit soms erg uit de hand lopen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een verhuurder probeert u te bewegen te vertrekken, terwijl u dat helemaal niet wilt. In veel gevallen geniet u huurbescherming en kunt u niet zomaar op straat worden gezet. Dit kan alleen als u huurachterstand heeft of als kan worden aangetoond dat u bijvoorbeeld criminele activiteiten ontplooit zoals drugshandel of wietteelt. Als dit allemaal niet voor u geldt dan kan een advocaat in Rotterdam u bijstaan om ervoor te zorgen dat u niet weg hoeft of dat er op een andere manier een voor u passende oplossing wordt gevonden. Huurrecht advocaat Rotterdam.

Een advocaat familierecht in Rotterdam helpt u bij een conflict over de erfenis

Er is geen onderwerp waarover zo vaak onenigheid ontstaat in families als over de erfenis. Wanneer u meent dat u niet krijgt waar u recht op heeft dan kunt u een advocaat familierecht in Rotterdam inschakelen. Deze kan bijvoorbeeld toetsen of het testament rechtmatig is en of u inderdaad tekort bent gedaan. Als er geen testament is dan wordt de erfenis verdeeld op basis van de afstamming. De echtgenoot en kinderen erven altijd als eerste. Daarna de ouders en grootouders. Broers en zussen of kinderen daarvan erven namens de ouders als deze niet meer in leven zijn. Alles wordt natuurlijk anders als de overledene een testament nalaat. Hierin kunnen bijvoorbeeld vrienden voorkomen die geen bloedverwanten zijn, of een goed doel.

Een goede strafrechtadvocaat in Rotterdam vinden

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit heeft u met spoed een advocaat nodig, zeker als u in voorlopige hechtenis zit. Vaak mag u op zo’n moment alleen met uw advocaat praten. U kunt een familielid of een andere vertrouwenspersoon vragen om via dit platform een goede strafrechtadvocaat te vinden. Het enige wat nodig is, is het formulier in te vullen en te verzenden. U krijgt dan zo snel mogelijk de contactgegevens van een advocaat in Rotterdam centrum of een andere wijk van de Maasstad. U kunt direct contact opnemen, zodat de advocaat snel in contact kan komen met de cliënt om de situatie te bespreken. Ook als er sprake is van schuld kan de raadsman of -vrouw pleiten voor strafvermindering als er verzachtende omstandigheden zijn.

Zoekt u een advocaat arbeidsrecht in Rotterdam

Als uw werkgever aangeeft dat hij u wil ontslaan, dan wordt er meestal een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de afspraken omtrent het ontslag vastgelegd. Het kan natuurlijk zijn dat u het niet eens bent met deze afspraken. Maar ook als dat wel het geval zou zijn is het raadzaam om een advocaat in Rotterdam die is gespecialiseerd in arbeidsrecht de overeenkomst te laten toetsen. Zet in ieder geval nooit uw handtekening voordat u zeker weet dat alles wat in de overeenkomst staat klopt.

Waar heeft u recht op als uw werkgever failliet gaat?

Als uw werkgever failliet gaat dan is ontslag natuurlijk onvermijdelijk. Maar dan nog kan er aanleiding zijn om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als u meent dat u niet krijgt waar u recht op heeft of als u het idee heeft dat de werkgever de regels ten aanzien van het faillissement niet nakomt. Als uw werkgever failliet gaat kunt u in ieder geval rekenen op het UWV die uw salaris dat uw werkgever nog had moeten betalen aan u zal doorbetalen. Vervolgens kunt u een WW uitkering aanvragen.

Gemakkelijk in contact komen met een advocaat in Rotterdam

Als u op een eenvoudige manier in contact wilt komen met een advocaat in Rotterdam dan kunt u dit via dit platform regelen. Op het formulier geeft u aan voor welk onderwerp u een advocaat zoekt en wij zorgen ervoor dat u snel in contact kunt komen met een advocatenkantoor bij u in de buurt. U kunt direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit is vaak kosteloos. Wanneer u of uw verzekeraar een kostenindicatie wilt dan kunt u die natuurlijk vragen aan de jurist die u te spreken krijgt. U hoeft zelf niet te gaan zoeken naar een geschikte advocaat, wij maken het u graag gemakkelijk met deze unieke service. Ondernemingsrecht.