Uw arbeidsrecht advocaat in Amsterdam vind u hier

Ook uw werksituatie kan ingewikkelde juridische vraagstukken opleveren. Misschien ervaart u een conflict met uw werkgever of wordt loon niet tijdig of volledig uitbetaald. In de arbeidsovereenkomst die u met uw werkgever bent aangegaan, staan verschillende zaken omschreven. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven of u voert zelf uw werkzaamheden niet naar behoren uit, dan kunt u te maken krijgen met gerechtelijke procedures. Als u op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam dan kunt u deze via onze website heel eenvoudig vinden. Hier zijn verschillende advocatenkantoren aan verbonden, die eigen specialismes hebben. U vindt hier dus ook zeker genoeg geschikte advocaten die deskundig support kunnen bieden op gebied van arbeidsrecht.

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht komt aan de pas wanneer een arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Het maakt verschil in de wijze waarop u ontslagen wordt of waarop een beëindiging noodzakelijk zal zijn. Er zal bekeken moeten worden of u recht hebt op een ontslagvergoeding of een vrijstelling van werk met behoud van loon. Met uw arbeidsrecht advocaat in Amsterdam bespreekt u alle bijzonderheden en worden afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Als werknemer krijgt u zo de juiste steun en advisering en voorkomt u dat u instemt met iets wat nadelig kan uitvallen. Ook als werkgever kunt u een beroep doen op een arbeidsrecht advocaat om uw rechten en plichten als werkgever te laten behartigen. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is goed advies onmisbaar en draagt support bij aan tevreden oplossingen.

Achterstallig loon vorderen

Als u in loondienst bent bij een werkgever dan staan alle regels omtrent de uitbetaling van uw loon in uw arbeidsovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw werkgever uw loon niet of te laat betaalt. U hoort betaald te krijgen voor uw werkzaamheden. Dit is vastgelegd in het arbeidscontract dat door zowel u als uw werkgever is ondertekend. De afspraken moeten dus worden nagekomen. Indien dit niet gebeurt, zult u met uw werkgever in gesprek moeten gaan. Een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kan u voorzien van informatie over uw rechten en weet precies wat u mag verwachten op grond van de overeenkomst met uw werkgever. Hij kan ervoor zorgen dat in overleg met uw werkgever een regeling wordt opgesteld om alsnog de achterstallige betalingen te voldoen. Het is belangrijk dat uw rechten worden behartigd, zodat u uw salaris gewoon op de juiste tijd krijgt uitbetaald.

Ontslag via kantonrechter

Als u werkgever u wilt ontslaan, dan zal hij dit moeten voorleggen bij de kantonrechter. Hier kan hij redenen opgeven waarom hij hiertoe besluit. Mogelijk acht hij u niet in staat om uw werk juist uit te voeren of is er sprake van een arbeidsconflict. Ook als u te lang of te vaak ziek bent, kan dit een reden zijn om u te willen ontslaan. Zowel uw werkgever als uzelf kunnen een beroep doen op een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam om te bekijken in hoeverre ontslag mogelijk is. Er zullen geldende redenen moeten worden aangedragen, op grond waarop een ontslag zal worden goedgekeurd. Uw arbeidsrecht advocaat kan u precies vertellen op welke grond dit kan worden gedaan. Als u verwijtbaar hebt gehandeld of niet voldoende uw re-integratieplicht bent nagekomen, kunnen dit redenen zijn om het ontslag toe te kennen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en de juiste support bieden.

UWV ontslag regelen

Als u ontslagen wordt, wilt u wel kunnen rekenen op een uitkering via het UWV. Uw werkgever heeft altijd een geldende reden nodig om u te ontslaan. Zonder een geldende reden mag hij u niet zomaar uit dienst laten treden. Redenen kunnen zijn dat het bedrijf moet snijden in het personeelsbestand als dit nodig is om het bedrijf te redden van faillissement. Ook als u al langdurig arbeidsongeschikt bent geweest, zonder uitzicht dat u na herstel nog terug keert, is het vaak nodig op zoek te gaan naar een andere baan. In alle gevallen van ontslag zal een werkgever toestemming voor ontslag aanvragen bij het UWV. Zolang er een geldende reden is, kunt u altijd rekenen op een uitkering en zit u niet zonder inkomsten. Uw arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kan u precies vertellen hoe deze procedure verloopt en wat uw rechten zijn. Zo voorkomt u dat u ontslagen wordt, zonder dat er rekening met uw situatie gehouden wordt.

Contact opnemen met arbeidsrecht advocaat

Om uzelf te voorzien van support en advisering in arbeidsconflicten met uw werkgever of als u als werkgever advies nodig hebt over het ontslaan van een medewerker, dan kunt u contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam. Via de website kunt u snel contact opnemen met een advocaat die volledig op de hoogte is van alle juridische kenmerken binnen arbeidsrecht. U vult simpelweg het formulier in en er zal spoedig contact met u worden opgenomen door een ervaren advocaat.