Belastingrecht advocaat

Een belastingrecht advocaat kan u bijstaan als u een conflict heeft met de Belastingdienst. Dit kan als particulier, maar ook als ondernemer. De Belastingdienst is uiteraard als overheidsinstelling gebonden aan wetten en regels, maar deze moeten wel correct worden toegepast. Als u meent dat u onheus bent bejegend door de Belastingdienst of zelfs financieel benadeeld, dan kan onze advocaat belastingrecht u bijstaan in een procedure. Soms kan mediation een oplossing bieden, als dat niet het geval is geeft een advocaat u graag de benodigde juridische ondersteuning bij de gang naar de rechter.

Een onterechte aanslag van de Belastingdienst

Als u belasting moet betalen dan is dat natuurlijk nooit leuk, maar dat geldt voor alle volwassen inwoners van ons land. Een ander verhaal wordt het als u een aanslag krijgt die niet terecht is of die naar uw mening te hoog is vastgesteld. U kunt hiertegen in de eerste plaats bezwaar maken bij de Belastingdienst zelf. Uw bezwaar wordt beoordeeld en kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Als het bezwaar gegrond blijkt is daarmee de zaak afgedaan. Als de Belastingdienst u laat weten dat uw bezwaar ongegrond of niet ontvankelijk is, kunt u overwegen om naar de rechter te stappen om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Het is aan te raden om u bij de gang naar de rechter te laten bijstaan door een belastingrecht advocaat. Deze kent de wet- en regelgeving en kan voor u vooraf uitzoeken of het zinvol is om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Belastingrecht over toeslagen

Wanneer u een laag inkomen heeft kunt u in Nederland in aanmerking komen voor verschillende toeslagen. Zo is er de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Afhankelijk van uw inkomen kunt u de volledige of een gedeeltelijke toeslag ontvangen. En dan is er nog de kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming voor ouders die betaalde opvang voor hun kind hebben geregeld bij een erkende kinderopvang instelling of een gastouder. Als de Belastingdienst oordeelt dat u een toeslag onterecht heeft ontvangen dan wordt deze teruggevorderd. Als u meent dat de terugvordering onterecht is, kan een belastingrecht advocaat u bijstaan om de beslissing van de Dienst aan te vechten.

Hulp bij belastingzaken voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u te maken met geheel nieuwe belastingregels waar u als particulier nooit mee van doen had. Denk aan het afdragen van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Vaak laten ondernemers het doen van de aangiftes over aan een boekhouder. Maar u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de informatie die aan de Belastingdienst wordt verstrekt. Als er een fout wordt gemaakt wordt u en niet uw boekhouder hierop aangesproken. Als de boekhouder in gebreke is gebleven en u bent hierdoor benadeeld, dan kan de belastingrecht advocaat u bijstaan om alsnog uw recht te halen.

Een strafzaak tegen u door de Belastingdienst

Als persoon of als bedrijf kunt u te maken krijgen met de FIOD. Deze Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst is in het leven geroepen om belastingfraude op te sporen en strafbaar te stellen. Als u fraude heeft gepleegd moet u niet alleen de niet betaalde belasting alsnog voldoen, maar volgt ook het opleggen van een boete. In ernstige gevallen kan het Openbaar Ministerie (OM) besluiten tot vervolging en moet u voor de rechter komen. Deze kan u een boete, een taakstraf of zelfs gevangenisstraf opleggen. Natuurlijk is het dan raadzaam om u te laten bijstaan door een ervaren advocaat belastingrecht. Deze kan uw onschuld proberen aan te tonen of als dat niet haalbaar is ervoor pleiten om u een zo laag mogelijke straf te geven. Als u de zaak tegen de Belastingdienst verliest of u vindt dat de opgelegde straf te hoog is kunt u in beroep gaan. Ook daarbij kan een advocaat u van dienst zijn met degelijke juridische ondersteuning.

Heeft procederen tegen de Belastingdienst wel zin?

Veel mensen zijn van mening dat procederen tegen de Belastingdienst geen zin heeft. De beruchte Kinderopvangtoeslag Affaire die in 2019 aan het licht kwam is daar een pijnlijk voorbeeld van. Maar dat wil niet zeggen dat als u meent dat u door de Belastingdienst bent benadeeld, dat het dan zinloos is om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Als u uw zaak voorlegt aan onze belastingrecht advocaat dan kunnen wij beoordelen of er een kans is dat uw zaak succesvol is bij bezwaar of bij een gang naar de rechter. Op die manier kan het zijn dat een aanslag teniet wordt gedaan, dat u alsnog recht heeft op toeslagen of dat een reeds toegekende toeslag niet behoeft te worden terugbetaald. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om contact met ons op te nemen als u meent benadeeld te zijn.

Maak een afspraak voor een intake voor uw belastingrecht zaak

Wilt u uw belastingrecht zaak aan een advocaat voorleggen? Neem dan vandaag nog contact op via het aanvraagformulier op deze pagina. Een advocaat plant dan een afspraak met u in voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u zaak doorgesproken en kunnen wij een inschatting maken over de kans van slagen.