Bouwrecht advocaat

U kunt een bouwrecht advocaat inschakelen als u een conflict heeft met betrekking tot een bouwproject. Of u nu de opdrachtgever of de aannemer bent, een advocaat die is gespecialiseerd in het bouwrecht staat u bij als er sprake is van een conflict of als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade of fouten bij de bouw. Bij bouwprojecten gaat het vaak om flinke bedragen. Het is dus zeker niet aan te raden om uw schuld zonder meer te aanvaarden als u twijfels heeft over de rechtmatigheid van de aanklacht. Overleg altijd met een bouwrecht advocaat voordat u instemt met een schadeclaim. Wellicht zijn er andere mogelijkheden of kan worden aangetoond dat u helemaal niet aansprakelijk bent.

Wat te doen als u als aannemer wordt aangeklaagd?

U kunt als aannemer aansprakelijk worden gesteld als er iets misgaat bij het uitvoeren van een bouwproject. Dit kan te maken hebben met het gebruikte materiaal of de toegepaste constructiewijze. Maar als de opdrachtgever u aansprakelijk stelt, moet u zich altijd afvragen of dat wel terecht is. Er kunnen immers ook andere aspecten een rol spelen. Waren de geleverde materialen wel van de afgesproken kwaliteit? Klopte de berekening van de architect? Allemaal punten waarop een probleem kan ontstaan. Natuurlijk dient u als aannemer bepaalde controles uit te voeren, maar u mag uiteraard ook vertrouwen op de deskundigheid van anderen.

Wat kan de opdrachtgever doen als de aannemer de afspraken niet nakomt?

Als opdrachtgever maakt u afspraken met de hoofdaannemer. Maar wat als die afspraken niet worden nagekomen? Natuurlijk kan de aannemer zich in sommige gevallen beroepen op overmacht, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden, een staking van personeel, onvoorzien hoog ziekteverzuim of onverwachte overheidsmaatregelen. Maar als deze aspecten niet aan de orde zijn, kunt u als opdrachtgever de aannemer aansprakelijk stellen als er vertraging optreedt in de oplevering van een bouwproject. Het is daarbij belangrijk dat u de aannemer eerst zelf aansprakelijk stelt. Als hij hier niet adequaat op reageert kunt u een advocaat inschakelen om u juridisch bij te staan. Als er haast bij het doen van een uitspraak is kan er eventueel een kort geding procedure worden aangespannen.

Wat kunt u doen als er een fout in de constructie blijkt te zitten?

Er kan bij het realiseren van een bouwproject altijd een fout optreden die pas na oplevering aan het licht komt. Denk aan de fout in de constructie van dragende plafonds, die aan het licht kwam toen de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport instortte. De oorzaak van zo’n fout kan divers zijn. Het kan zijn dat de architect een fout heeft gemaakt, het kan ook dat de leverancier van materialen onjuiste informatie heeft verstrekt over de toepassing ervan. Maar wat ook de oorzaak is van een constructiefout, u wilt natuurlijk dat dit wordt opgelost, zeker als er sprake is van een gevaarlijke situatie, maar ook als de fout op korte of langere termijn andere negatieve gevolgen kan hebben. de bouwrecht advocaat kan u bijstaan als u de zaak aanhangig maken bij de tegenpartij en indien nodig juridische bijstand verlenen als het tot een rechtszaak komt.

Bouwrecht en stikstofregels

In 2020 ontstond grote ophef over nieuwe aangescherpte regels voor de uitstoot van stikstof en PFAS. Hierdoor kwamen veel bouwprojecten stil te liggen of moesten aanvullende maatregelen worden genomen om ze toch door te laten gaan. Als u als opdrachtgever een bouwproject heeft aanbesteed en dit wordt stilgelegd omdat niet wordt voldaan aan wettelijke regels inzake de uitstoot van stikstof, dan kunt u daar weinig aan doen. De rechter zal zich immers beroepen op de wet. Het heeft in dit soort situaties dan ook geen zin om bij de rechter hervatting van de bouw te vorderen. De kans dat een dergelijke eis wordt toegewezen is zeer klein. Wel werkt de regering aan aanvullende regels en maatregelen om bouwen mogelijk te maken binnen de geldende regels uit het Klimaatakkoord.

Als particulier een bouwrecht advocaat inschakelen

Vanzelfsprekend kunt u ook als particulier een bouwrecht advocaat inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u een renovatie aan uw woning laat uitvoeren of een aanbouw laat plaatsen. Als blijkt dat de aannemer zijn afspraken niet nakomt, of als achteraf blijkt dat er fouten zijn gemaakt, dan kan onze advocaat u bijstaan als u de aannemer aansprakelijk wilt stellen voor geleden materiële of immateriële schade. Uiteraard is het dan wel handig als u bewijs kunt leveren voor de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld van een onafhankelijke bouwkundig ingenieur die zijn bevindingen voor u op papier zet.

Onze bouwrecht advocaat staat u deskundig bij

Wilt u een ervaren bouwrecht advocaat inschakelen dan kunt u hiervoor contact opnemen via het formulier .  Een advocaat maakt dan een afspraak met u voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt hij de zaak en bepaald hij samen met u de strategie. Soms kan mediation een oplossing bieden, soms is een rechtszaak de enige mogelijkheid.