Burenrecht advocaat

Bij een conflict met de buren kan het soms nodig zijn om een burenrecht advocaat in te schakelen. Veel mensen hebben gelukkig een goede verstandhouding met de buren, maar het is soms helaas anders. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de verhouding met de buren verstoord is. Vaak is de oorzaak overlast, of een conflict over de erfafscheiding. U kunt hiervoor natuurlijk een TV programma inschakelen en de rechter die daarvoor werkt een uitspraak laten doen. Maar realiseer u dan wel dat op tv komen een grote impact heeft en dat de beelden jaren later nog steeds teruggekeken kunnen worden. Misschien is het toch beter om de zaak wat minder publiekelijk op te lossen.

Een conflict over de erfafscheiding

Als u meent dat de schutting van de buren op uw grond staat dan kunt u dat vaak laten uitzoeken aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij het Kadaster. Hier staat exact beschreven waar uw tuin eindigt en die van de buren begint. U kunt deze informatie eventueel zelf opvragen en dit vervolgens met de buren bespreken. Als zij niet bereid zijn de schutting af te breken of te verplaatsen, dan kan een burenrecht advocaat u bijstaan. Soms kan de kwestie door middel van mediation worden opgelost. In geval van een schutting kan bijvoorbeeld in overleg een gezamenlijke schutting op de erfgrens worden gezet. Mocht dit niet lukken dan kan de zaak uiteraard aan de rechter worden voorgelegd.

Geluidsoverlast, de grootste buren ergernis

Uit talloze onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast de grootste bron van ergernis is onder buren. Harde muziek, een blaffende hond, luidruchtige feestjes, het kan aanleiding zijn tot hoogoplopende ruzies. Als u last heeft van buren die herhaaldelijk geluidsoverlast veroorzaken dan kunt u, als een redelijk gesprek met de buren hierover niet mogelijk blijkt, een advocaat burenrecht inschakelen. Deze kan contact zoeken met de buren de zaak aanhangig maken. Als uw buren zelf ook wel beseffen dat zij de oorzaak zijn van de overlast, is de kans aanwezig dat een brief of e-mail van een advocaat het gewenste effect heeft. Mocht dit niet het geval zijn dan kan eventueel de rechter worden ingeschakeld. Uiteraard kan ook de politie een bemiddelende rol spelen bij geluidsoverlast door buren of in ernstige gevallen een boete opleggen.

Bouwplannen van de buren, kan ik daar bezwaar tegen maken?

Als de buren van plan zijn om een aanbouw aan hun huis te laten maken, dan kan het zijn dat dit ten koste gaat van uw woongenot. Voor sommige bouwplannen is vandaag de dag geen vergunning meer nodig, maar dat geldt niet in alle gevallen. Als de buren een verbouwing hebben gedaan of van plan zijn en u vindt dat u hierdoor wordt benadeeld, dan kunt u een burenrecht advocaat inschakelen om te bekijken of er wettelijk gezien mogelijkheden zijn om tegen de plannen te protesteren of deze zelfs ongedaan te laten maken. Uiteraard is het belangrijk om een bezwaar tijdig kenbaar te maken, zodat de bouw kan worden opgeschort in afwachting van een uitspraak van de rechter of eventueel de uitkomst van bemiddeling.

Waar ligt de grens tussen hobby en bedrijf?

In een woning mag geen bedrijf worden gevestigd. Maar dat betekent niet dat iemand niet vanuit huis mag werken. Het hangt er vanaf wat voor werkzaamheden er worden uitgevoerd. Een web designer die aan de keukentafel achter zijn laptop zit zal weinig overlast veroorzaken. Maar een kapperspraktijk aan huis met klanten die hun auto hinderlijk parkeren kan een heel andere situatie zijn. Er zijn grenzen als het gaat om werken vanuit huis. Iemand die thuis werkt moet zich uiteraard aan de wet houden. Als u meent dat uw buren bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren vanuit hun woning die onrechtmatig zijn dan kunt u hen hierop aanspreken. Als dit niet tot resultaat leidt dan kan een burenrecht advocaat u bijstaan om deze zaak bij de rechter voor te leggen.

Heeft u overlast van de buren? Schakel de burenrecht advocaat in

Als u op de één of andere manier overlast van uw buren ervaart en u komt er samen niet uit, dan kunt u een burenrecht advocaat inschakelen. Maak een afspraak voor een intake gesprek, dit is altijd kosteloos. Samen met u neemt de advocaat de zaak door en bekijkt hij wat de mogelijkheden zijn. Soms kan mediation met de advocaat een oplossing bieden. Als dat niet het geval is dan staan wij u bij in uw gang naar de rechtbank. Houd er wel rekening mee dat dergelijke zaken soms lang kunnen duren, omdat de tegenpartij uiteraard in beroep en vervolgens in cassatie kan gaan tegen de uitspraak. Datzelfde geldt uiteraard voor u. Als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, overleg dan vooraf met uw verzekeraar of de kosten worden vergoed. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.