Civiel recht advocaat

Een civiel recht advocaat kan u bijstaan wanneer u als burger een rechtszaak wilt aanspannen tegen een andere partij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten civiele procedures, namelijk een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure. Beide kunt u voorleggen aan de rechter om hier een oordeel over te laten vellen. Voor het voeren van een civiele procedure bij de rechtbank moet u zich verplicht door een advocaat laten bijstaan en vertegenwoordigen bij de zitting.

Wanneer voert u een dagvaardingsprocedure?

Een dagvaarding wordt opgesteld als er sprake is van een conflict. Stel u wilt iemand aansprakelijk stellen voor schade, maar de tegenpartij weigert om u schadeloos te stellen. U kunt diegene dan dagvaarden om de rechter te vragen deze partij te dwingen de schade te vergoeden. Maar een dagvaarding kan ook tegen een bedrijf gericht zijn, bijvoorbeeld als u een order heeft geplaatst en er wordt niet geleverd. In feite kunnen alle zaken waarbij sprake is van een conflict tussen een natuurlijke persoon en een bedrijf of andere natuurlijke persoon aanleiding zijn voor een dagvaarding.

Het verzoekschrift bij de rechter

Bij een verzoekschrift is er geen sprake van een conflict. Dit wordt gebruikt om de rechter te verzoeken om een uitspraak te doen. Een bekend voorbeeld van een verzoekschriftprocedure is bijvoorbeeld een echtscheiding. Hierbij wordt door één of beide partijen aan de rechter het verzoek voorgelegd om een huwelijk te ontbinden en hierbij aanvullende voorwaarden vast te stellen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de boedel of een omgangsregeling met minderjarige kinderen. Maar ook de overheid of een organisatie of bedrijf kan een verzoekschrift indienen. Zo kan de gemeente dit doen als u fraude heeft gepleegd met een bijstandsuitkering en de gemeente wil het ten onrechte aan u betaalde bedrag van u terugvorderen. Dergelijke verzoekschriften worden vaak ingediend om de verjaring van een vordering te stuiten.

Waarom is vertegenwoordiging door een advocaat bij civielrecht verplicht?

Bij een civiele procedure moet u zich verplicht laten bijstaan door een civiel recht advocaat. Dit is ingesteld om de rechtszaken ordelijk en vlot te laten verlopen en ook om u tegen uzelf te beschermen. Vaak zijn zaken erg emotioneel en niemand is erbij gebaat als u huilend dan wel scheldend in de rechtszaal staat. In het laatste geval zult u na 1 waarschuwing worden verwijderd en is er dus geen mogelijkheid meer om uw belangen te behartigen. Daar komt bij dat een advocaat de wet kent en dus ook mogelijkheden kan aandragen om uw zaak zo goed mogelijk voor de rechter te brengen. Daarom is het sowieso niet verstandig om uw eigen verdediging te voeren. Bij een zaak voor de kantonrechter mag dit wel, maar dit gaat vaak om eenvoudige zaken zoals een parkeerboete of een winkeldiefstal. Dan kunt u vaak zelf wel uw verdediging voeren, al kunt u zich ook in geval van een zaak bij de kantonrechter door een advocaat laten bijstaan.

Verschil tussen een bodemprocedure of een kort geding

Bij civiele procedures wordt onderscheid gemaakt tussen het kort geding en de bodemprocedure. Bij een kort geding doet de rechter zo snel mogelijk uitspraak. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als uw ex-partner de afspraken over de omgangsregeling met de kinderen niet nakomt. Of als uw ex voornemens is om de kinderen tegen uw wil mee te nemen naar het buitenland. Maar ook als iemand bijvoorbeeld dreigt om informatie over u openbaar te maken waar u het niet mee eens bent kunt u een kort geding aanspannen. Als een zaak minder haast heeft dan is er sprake van een bodemprocedure. Uw zaak komt dan aan de orde als deze ‘op de rol’ staat. U kunt bij een bodemprocedure bijvoorbeeld denken aan een schadevergoeding wegens laster, smaad of het toebrengen van lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. In alle gevallen dient u zich te laten bijstaan door een civielrecht advocaat. Onze advocaten kunnen u uiteraard in dergelijke zaken vertegenwoordigen.

Wilt u een civiele procedure starten of bent u gedaagd? Neem dan contact op

Als u bent gedaagd in een civiele procedure voor de rechtbank, of als u zelf een dagvaarding of verzoekschrift wilt indienen bij de rechtbank, dan kunt u voor juridische bijstand terecht. Eén van onze advocaten heeft met u een intake gesprek waarin de zaak besproken wordt. Hierbij krijgt u advies over de te volgen procedure en de strategie die daarbij kan worden gevolgd. U beslist uiteraard zelf of u wel of niet met ons kantoor in zee gaat. In veel gevallen kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering voor het vergoeden van de kosten. Houd wel rekening met een eigen risico. Het is bovendien verstandig om vooraf contact op te nemen met uw verzekering om te informeren hoe het zit met de vergoeding. Zo voorkomt u dat u onaangenaam verrast wordt met kosten waarvan u niet wist dat die voor eigen rekening komen.