Goederen- en zakenrecht advocaat

Een advocaat goederen- en zakenrecht heeft betrekking op alle goederen en zaken waarmee gehandeld wordt tussen partijen. Dit recht valt onder het privaatrecht en kan betrekking hebben op kwesties tussen particulieren onderling, ondernemingen onderling of een particulier en een ondernemer. Als er een geschil ontstaat over een zaak, dan kan de advocaat goederen en zakenrecht u bijstaan in de procedure.

Het goederen- en zakenrecht is een gesloten recht

Binnen het goederen- en zakenrecht is een aantal zaken vooraf duidelijk. Zo behoort een goed altijd toe aan 1 rechtspersoon. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dat partij A de eigenaar is van een auto maar dat partij B de motor bezit. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld een dier dat voor fokdoeleinden wordt gebruikt. Sommige fokkers hebben een dekhengst in co-eigendom. Dat kan als hierover onderling goede afspraken zijn gemaakt. Maar wettelijk is slechts 1 persoon de rechtmatige eigenaar.

Zorg voor goed vastgelegde afspraken

In de handel van goederen en zaken is het belangrijk dat de afspraken over levering en eigendomsrecht goed zijn vastgelegd. Daarom is het belangrijk om altijd te werken met een contract of een goede en duidelijke werkbon waar onomwonden staat vermeld wat de afspraken zijn. Zo voorkomt u conflicten achteraf over wie de eigenaar is of was op een bepaald moment. Stel dat er met een goed iets misgaat en dat er een conflict is over de vraag wie op dat moment de eigenaar was. Als dit duidelijk zwart op wit staat dan hoeft daar in ieder geval geen discussie over te ontstaan.

Het goederen- en zakenrecht bij onroerend goed

Bij de handel in onroerend goed komt het goederen- en zakenrecht vaak aan de orde. Als een pand verkocht is en er worden achteraf verborgen gebreken geconstateerd dan is het de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is. De feitelijke eigenaar of de voormalige eigenaar. Daarbij is het van belang of kan worden aangetoond dat de vorige eigenaar moet hebben geweten van het gebrek. Als dat het geval is dan is hij aansprakelijk. Als dat niet het geval is dan komen de kosten voor herstel voor rekening van de koper, die immers gedegen onderzoek moet laten doen voordat hij tot aankoop overgaat. Als er een conflict is tussen koper en verkoper van de onroerende zaak dan kan een goederen- en zakenrecht advocaat bemiddelen of u bijstaan in uw gang naar de rechtbank.

Wat u kunt doen bij een conflict over een goed of zaak

Wanneer er een conflict ontstaat over de levering van of het eigendomsrecht op een goed of zaak kunt u natuurlijk eerst proberen om hier met de andere partij uit te komen. Dit is altijd de snelste en meest praktische oplossing. Als dat niet lukt kan de advocaat goederen- en zakenrecht proberen te bemiddelen. Wanneer een zak kan worden opgelost zonder dat de rechter hiervoor hoeft te worden ingeschakeld is dit altijd een snellere oplossing. Als dit niet mogelijk blijkt dan volgt een gang naar de rechtbank, waarbij uw advocaat uw zaak uiteraard naar beste kunnen zal behartigen.

Schakel bij een zaak in het goederen- en zakenrecht altijd een advocaat in

Als er een conflict is in het goederen- en zakenrecht dan is het altijd verstandig om een advocaat in te schakelen die hierin gespecialiseerd is. Als u besluit om zelf uw verdediging te doen dan is de kans groot dat u bepaalde dingen over het hoofd ziet die uw belangen kunnen schaden. De goederen- en zakenrecht advocaat is hierin goed ingevoerd en kent de wetten en regels omtrent dit recht goed. Hij of zij zal u daardoor goed kunnen ondersteunen en uw zaak zo goed mogelijk behartigen. Als u wilt dat de zaak tot een goed eind wordt gebracht, zeker als de rechter er aan te pas moet komen, is het dan ook altijd aan te raden om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.

Laat u altijd vertegenwoordigen door een gespecialiseerde advocaat

Of het nu gaat om het goederen- en zakenrecht of een andere discipline, het is belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat die zich in het recht waar het over gaat heeft gespecialiseerd. U kunt via dit platform snel in contact komen met een advocaat bij u in de buurt die u adequaat kan bijstaan in uw zaak. Zo verliest u geen tijd door eerst de zaak voor te leggen aan een advocatenkantoor dat vervolgens moet aangeven dat zij u geen ervaren goederen- en zakenrecht advocaat kunnen toewijzen omdat zij deze niet beschikbaar hebben. Zo gaat kostbare tijd verloren en u moet vervolgens weer op zoek naar een ander kantoor dat u wellicht wel kan helpen.

Neem contact op met een goederen en zakenrecht advocaat

Bent u op zoek naar een goederen- en zakenrecht advocaat? Vol dan het formulier op deze pagina in en wij zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk contact met u wordt opgenomen door een advocatenkantoor in uw regio die deze expertise in huis heeft. U kunt vervolgens met dit kantoor verdere afspraken maken, zoals bijvoorbeeld een intake gesprek dat doorgaans kosteloos is.