Huurrecht advocaat

Een huurrecht advocaat kan u bijstaan als u een conflict heeft met de verhuurder van uw huis of juist als verhuurder een verschil van mening met de huurder van uw pand. Huurders hebben doorgaans goede bescherming, maar dit geldt zeker niet in alle gevallen. Alles valt of staat met een duidelijk en waterdicht huurcontract. Ook daarmee kan de advocaat huurrecht u van dienst zijn.

Wat u moet weten als u een pand tijdelijk wilt verhuren

Als u een pand heeft wat u tijdelijk wilt verhuren is het belangrijk om dit goed in het huurcontract op te nemen. Als een huurder namelijk een contract voor onbepaalde tijd krijgt, of als het contract stilzwijgend kan worden verlengd, dan ontstaat er huurdersrecht en kunt u de huurder niet zomaar uit het pand zetten als u het bijvoorbeeld wilt verkopen of als u deze huurder niet langer wilt. Door dit goed en duidelijk vast te leggen in het huurcontract ontstaan er geen problemen als de huurder zich onverhoopt niet aan zijn afspraken houdt. U kunt dan eventueel een advocaat huurrecht inschakelen om te bemiddelen in het conflict of u te vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Wat moet ik doen als de verhuurder in gebreke blijft?

De verhuurder van een pand is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het pand. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bepaalde zaken onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, zoals bijvoorbeeld het binnen schilderwerk of het leggen van vloerbedekking. Dit zijn zaken die normaal gesproken door de huurder moeten worden geregeld en betaald, tenzij hierover nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Maar als de verhuurder nalaat om een kapot dak of een ernstige lekkage te laten herstellen, dan kunt u als huurder een beroep doen op een huurrecht advocaat. Deze kan, op grond van de bepalingen in het huurrecht, de eigenaar oproepen om zijn verplichtingen na te komen. Werkt dit niet dan kan een rechtszaak worden aangespannen om ervoor te zorgen dat de verhuurder door de rechter wordt gedwongen om achterstallig onderhoud alsnog uit te voeren of hiertoe voor zijn rekening opdracht te geven.

Een te hoge huur? De huurrecht advocaat kan helpen

Voor het vaststellen van de maximale huurprijs zijn richtlijnen opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor sociale huurwoningen geldt het puntensysteem. Voor woningen in de vrije sector geldt dit systeem niet, maar er zijn wel degelijk richtlijnen. Zo mag de huur per jaar maximaal stijgen met een door het Rijk vastgelegd percentage. Als een verhuurder de huur meer wil laten stijgen dan kan dat alleen als hij kan aantonen dat er significante verbeteringen aan de woning zijn aangebracht en dat de huurder daar duidelijk voordeel van heeft.

Wat moet ik doen als de verhuurder mij uit mijn woning wil zetten?

Een verhuurder mag u niet zomaar uit uw huis zetten. Maar sommige verhuurders gaan erg ver in hun pogingen om een verhuurder te bewegen te vertrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een verhuurder voor de woning een hogere huur kan ontvangen als hij een contract met een nieuwe huurder aangaat. Maar als u al langer in het huis woont, dan heeft u bepaalde rechten en kan de verhuurder u niet dwingen te verhuizen. U kunt hooguit instemmen met bemiddeling en hulp bij het zoeken naar een andere woning, maar deze hoeft u alleen maar te accepteren als zowel het huis als de gevraagde huurprijs naar uw zin zijn. Als dat niet het geval is dan hoeft u niet te vertrekken en mag de verhuurder u daar niet toe dwingen. Als de verhuurder u probeert ‘weg te pesten’ met oneigenlijk gedrag en maatregelen, dan kunt u daartegen uiteraard ook protesteren, eventueel door tussenkomst van de rechter met ondersteuning van uw huurrecht advocaat.

Laat misstanden in kamerverhuur aankaarten door de huurrecht advocaat

Als uw zoon of dochter gaat studeren en op kamers gaat wonen dan kan het zijn dat u te maken krijgt met een verhuurder die zijn afspraken niet nakomt of een veel te hoge huur vraagt. Als u hiermee te maken krijgt dan kan de huurrecht advocaat u bijstaan om deze misstand aan te kaarten. Uw advocaat kan de verhuurder aanspreken, soms helpt het als een advocaat een brief stuurt, soms moet de rechter er een uitspraak over doen.

Laat uw huurrechten behartigen door een ervaren advocaat

Ligt u in de clinch met de verhuurder van uw huis, appartement of kamer? Of bent u juist een verhuurder die te maken heeft met een huurder die zijn afspraken niet nakomt? In beide gevallen kan een huurrecht advocaat u bijstaan. U kunt direct in contact komen met een ervaren advocaat met gedegen kennis van het huurrecht bij u in de buurt. Vul het formulier in en uw gegevens worden doorgegeven aan het juiste kantoor dat bij ons is aangesloten. U kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek om uw zaak aan de jurist voor te leggen.