Letselschade advocaat

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of wellicht een vechtpartij, dan kan het zijn dat u hier ernstig of zelfs blijvend letsel aan overhoudt. Maar ook een verkeerd uitgevoerde medische ingreep kan leiden tot letsel waarvoor een derde partij aansprakelijk is. In dit soort gevallen kunt u een beroep doen op een letselschade advocaat. Deze jurist staat u bij als u een schadevergoeding wilt claimen. Soms lukt het om er met de andere partij uit te komen door middel van mediation, soms is een gang naar de rechter noodzakelijk.

Wat valt onder letselschade?

Onder letselschade vallen niet alleen de eventuele medische kosten die voor eigen rekening komen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat u vanwege het letsel niet meer kunt werken of andere dingen niet meer kunt doen. Misschien heeft u aanpassingen in uw woning nodig omdat u rolstoelafhankelijk bent geworden of andere lichamelijke beperkingen heeft. Al deze kosten kunnen onder het mom van letselschade worden verhaald op de veroorzaker of verantwoordelijke van het ontstaan van het letsel. De letselschade advocaat is hierin gespecialiseerd en kan u helpen om te krijgen waar u recht op heeft.

Letselschade na een bedrijfsongeval

Als u op uw werk een ongeval krijgt waarbij u ernstig gewond raakt kan het zijn dat uw werkgever verantwoordelijk is. Dit is aan de orde als u zich als werknemer aan alle veiligheidsvoorschriften heeft gehouden maar er toch iets misgaat, bijvoorbeeld omdat u met ondeugdelijke machines of gereedschappen moest werken of doordat de situatie op de werkvloer niet veilig was. Bij een bedrijfsongeval komt altijd de Arbeidsinspectie langs om onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval en hiervoor eventueel een verantwoordelijke aan te wijzen. Als blijkt dat uw werkgever in gebreke is gebleven kan een boete worden opgelegd en kan zelfs het werk worden stilgelegd. Dit maakt uw zaak om letselschade te claimen uiteraard aanzienlijk sterker.

Letselschade na een verkeersongeval

Wanneer u bij een verkeersongeval gewond raakt en u belandt in het ziekenhuis, dan zal uw verzekeraar willen weten wie schuld had aan het ongeval. Als dat de tegenpartij is dan zullen de medische kosten op deze persoon worden verhaald. Daarom is het belangrijk dat bij een verkeersongeval met (ernstig) letsel altijd de politie ter plaatse komt om proces verbaal op te maken van wat er is gebeurd. Als er verdere schade voortvloeit uit het ongeval, zoals tijdelijk of voorgoed niet meer kunnen werken, dan kunt u een letselschade advocaat inschakelen om de financiële schade hiervan op de veroorzaker van het ongeval te verhalen. Iedere volwassen Nederlander die een WA-verzekering heeft is voor minimaal 1 miljoen euro verzekerd voor schade aan derden.

Stel de veroorzaker zo snel mogelijk aansprakelijk

Als u letsel heeft opgelopen is het belangrijk om degene die hiervoor naar uw mening verantwoordelijk is zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Dit kan de letselschade advocaat uiteraard voor u doen. OP deze manier kan er zo snel mogelijk onderzoek worden ingesteld naar wat er precies is gebeurd en zijn bijvoorbeeld ook verwondingen nog goed zichtbaar zodat deze kunnen worden vastgelegd. Hoe meer bewijs de letselschade advocaat kan aanvoeren, hoe groter de kans is dat een claim voor vergoeding wordt erkend of toegewezen door de rechter.

Kan ik smartengeld claimen?

In Nederland is de situatie niet zoals in Amerika waar u voor een klein ongelukje tienduizenden euro’s smartengeld kunt eisen en soms ook krijgt toegewezen. Maar dat wil niet zeggen dat in Nederland smartengeld nooit wordt toegekend. Als het letsel ernstig is en zeker als dit van blijvende aard is waardoor u uw leven niet meer kunt leiden zoals voorheen, dan zal een rechter daar zeker rekening mee houden bij de beslissing of er smartengeld wordt toegewezen. Het gaat dan echter vrijwel nooit om torenhoge bedragen van 1 miljoen of hoger. Bedragen van enkele duizenden of hooguit tienduizenden euro zijn in Nederland wel gangbaar. Bij de toekenning van smartengeld worden altijd alle feiten en omstandigheden meegenomen, bijvoorbeeld ook of de veroorzaker van het letsel alleen schuld heeft of ernstig nalatig is geweest of dat er zelfs sprake was van een strafbaar feit.

Kom snel in contact met een ervaren letselschade advocaat

Als u letselschade heeft en u wilt de kosten hiervan verhalen op de veroorzaker, laat u dan bijstaan door een ervaren letselschade advocaat. Zo voorkomt u dat er wellicht zaken over het hoofd worden gezien waardoor u wellicht minder krijgt dan waar u recht op heeft. Ook zijn dit soort procedures vaak erg emotioneel, het is dan vaak beter om het woord door uw advocaat te laten doen, zeker als de tegenpartij uw claim bestrijdt en probeert om hier oneigenlijke argumenten voor aan te dragen. U kunt via deze website snel een afspraak maken met een ervaren letselschadejurist. Vul het formulier in en dit wordt meteen doorgestuurd naar één van de aangesloten advocatenkantoren.