Ondernemingsrecht advocaat

Een ondernemingsrecht advocaat staat u bij als er een conflict is waarbij uw bedrijf is betrokken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een zaak waarbij een aanbesteding volgens de regels is verlopen of wanneer u een conflict heeft met een andere ondernemer. Ook bij geschillen met leveringen in of vanuit het buitenland kan een advocaat ondernemingsrecht u bijstaan, of bij een verschil van mening met een overheidsinstantie. Ook als er sprake is van een fusie of bedrijfsovername kan de advocaat u bijstaan. Aangezien het ondernemingsrecht zeer specifiek is, is het altijd aan te raden om hiervoor een specialist in de arm te nemen. Via dit platform kunt u deze gemakkelijk vinden.

De bedrijfsovername goed geregeld

Een bedrijf overnemen is geen sinecure. Zeker als het niet alleen om het bedrijf maar ook om het personeel gaat. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden voor de overname, de consequenties voor het personeel en andere zaken die van belang zijn. Niet in de laatste plaats moet er overeenstemming zijn over de prijs die voor de overname wordt betaald. Dit geldt niet alleen voor de overname van grote bedrijven waarvan melding wordt gemaakt door de NOS, maar ook voor overnames van kleine bedrijven waar de vorige eigenaar vaak jarenlang zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd.

Van samenwerking naar fusie

De ondernemingsrecht advocaat kan u bijstaan als u besluit om te fuseren met een ander bedrijf. Als u een timmerbedrijf heeft en een goede vriend een schildersbedrijf dan kan het een goede combinatie zijn om beide bedrijven samen te voegen zodat kennis en ervaring kunnen worden gebundeld. Maar dat moet dan natuurlijk wel onder de juiste voorwaarden gebeuren en ook de financiën moeten goed worden geregeld. U kunt daarbij rekenen op de kennis van een ervaren jurist ondernemingsrecht. Hij of zij staat u bij het gehele proces bij zodat alles volgens de regels wordt geregeld en u na het beklinken van de samenwerking weer met volle energie samen aan de slag kunt om van het nieuwe bedrijf iets moois te maken.

Een conflict met een andere ondernemer, wat nu?

Wanneer u een afspraak of contract heeft met een andere ondernemer dan gaat u er natuurlijk vanuit dat dit bedrijf zijn afspraken nakomt. Als dat niet het geval is, dan kunt u hierdoor schade ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer aan wie u grondstoffen levert maar die zijn factuur niet betaalt. Maar het kan ook gaan over een onderaannemer die zijn deel van een opdracht niet of niet tijdig nakomt waardoor u door de opdrachtgever wordt aangesproken over vertraging in de voortgang. Daarnaast kan ook een opdrachtgever de afspraken niet nakomt waardoor u uw werk niet goed kan doen en vervolgens aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen daarvan.

Een conflict tussen ondernemers kan soms veel tijd kosten

Wanneer twee ondernemers tegenover elkaar staan in een conflict kan dit soms een langdurige geschiedenis zijn. Zaken moeten tot op de bodem worden uitgezocht en dat kost tijd. Die tijd heeft u als ondernemer vaak niet zelf. Bovendien is het vaak ook ondoenlijk om alle benodigde kennis zelf in huis te hebben. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. U kunt het oplossen van een dergelijk conflict uit handen geven aan een ondernemingsrecht advocaat. De jurist gaat voor u aan de slag om alle feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen en vervolgens tot een goede oplossing te komen. Soms kan dat door middel van mediation, soms moet de rechter om een uitspraak worden gevraagd.

Hulp voor startende ondernemers

Als u uw eigen bedrijf wilt starten dan komt daar het nodige bij kijken. Welke ondernemingsvorm past het beste? Hoe gaat u de financiering regelen? Wat is er nodig voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Allemaal zaken waar u wellicht al globale ideeën over heeft maar die nog nader moeten worden uitgewerkt. Daarbij kan de ondernemingsrecht advocaat helpen. Uw jurist gaat met u om de tafel om alle aspecten met u door te nemen en op deze manier de juiste keuzes te maken voor een goede start van uw bedrijf. Ook als u van plan bent personeel in dienst te nemen kan de advocaat u hierover adviseren. Zo komt u goed beslagen ten ijs en is de kans dat uw bedrijf een succes gaat worden gelijk een stukje gegroeid. Ook als net gestarte ondernemer kunt u natuurlijk altijd rekenen op deskundig advies van de ondernemingsrecht advocaat.

Zoekt u een ervaren ondernemingsrecht advocaat?

Als u op zoek bent naar een betrouwbare en ervaren ondernemingsrecht advocaat, vul dan het formulier op deze pagina in. Wij brengen u dan direct in contact met een bij ons aangesloten advocatenkantoor dat de door u gevraagde expertise kan leveren. U kunt vervolgens zelf contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze intake wordt uw casus besproken en kunt u samen bespreken of een samenwerking een goede kans maakt. U bepaalt uiteraard zelf of u met het voorgestelde advocatenkantoor zaken wilt doen of niet.