Afspraak maken met strafrecht advocaat in Amsterdam

Als u een strafbaar feit hebt gepleegd of u bent juist het slachtoffer geworden van een misdrijf, dan krijgt u te maken met strafrecht. Een rechter beoordeelt doorgaans in welke mate er sprake is van strafbaar handelen en zal daarvoor een passende straf uitspreken. Een verdachte is doorgaans pas schuldig als dit bewezen is, dus u zult binnen een eerlijk proces met bewijzen komen om uw recht te zien zegevieren. Er zijn duidelijke regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden, anders overtreedt u de wet. Binnen het strafrecht kunt u spreken over overtredingen of misdrijven. Voor overtredingen gelden vaak lichtere straffen, waarbij voor zwaardere vergrijpen juist zwaardere straffen worden opgelegd. We spreken dan ook over serieuze zaken als moord, geweldpleging of inbraak. Een strafrecht advocaat in Amsterdam kan u bijstaan tijdens rechtszaken en in uw voordeel pleiten.

Advocaat adviseert bij bedreiging

U kunt zich bedreigd voelen als iemand tegen u uitvalt of u iets lijkt te willen aandoen. Niet altijd is er gelijk sprake van een strafbare bedreiging, aangezien deze dient te voldoen aan bepaalde vereisten die in de wet zijn opgesteld. Er zal eerst naar de ernst van de bedreiging worden gekeken, om vast te stellen wat ervoor heeft gezorgd dat u zich bedreigd voelt. Ook wordt er vervolgens naar de beleving van het slachtoffer gekeken. Soms ervaart u iets als bedreigend, terwijl dit niet zo bedoeld was of op eenzelfde manier door anderen ervaren worden. Het kan echter ook zo zijn dat u iets niet bedreigend vindt, wanneer dit juist wel een reële bedreiging voor uw veiligheid vormt. Om u bij te staan in situaties die mogelijk bedreigend voor u zijn of zo overkomen, kan een strafrecht advocaat in Amsterdam u voorzien van adviezen en informatie. Hij is ervaren in dit vakgebied en weet precies waar mogelijke knelpunten liggen en hoe u verhaal kunt doen op iemand die u heeft bedreigd.

Mishandeling bespreken met advocaat

Ook voor mishandeling kunt u bij een strafrecht advocaat terecht. Bij mishandeling bent u verkeerd behandeld door een ander. Het gaat hier doorgaans wel over het fysiek of mentaal aanbrengen van verwondingen, pijn of schade. Als u wordt mishandeld, kan iemand u slaan of een trap verkopen. Maar ook intimidatie of u angstig maken zijn vormen van mishandeling. Een strafrecht advocaat in Amsterdam met u in gesprek gaan om precies helder te krijgen wat is voorgevallen. Ook zal besproken worden wat uw rechten zijn en hoe u iemand kunt aanklagen voor het gedrag dat jegens u is getoond. Indien er voldoende bewijsmateriaal is, maakt u een goede kans om gerechtigheid voor dit strafbare feit te verkrijgen. U kunt rekenen op deskundig support en bruikbare adviezen omtrent mishandeling en krijgt zo opties over hoe u hiermee om kunt gaan.

Strafrechtelijke procedures

Bij een strafrechtelijke procedure spelen verschillende zaken een rol. U gaat eerst in gesprek met uw strafrecht advocaat in Amsterdam om uw verhaal te delen. Aan de hand van de informatie die u deelt, kan worden vastgesteld of u een strafrechtelijke zaak kunt starten. Eerst volgt dan vooronderzoek, waarbij bekeken wordt in hoeverre er bewijsmateriaal is aan te leveren en wordt de zaak vanaf verschillende hoeken bekeken. Wanneer er voldoende bekend is, kan een dagvaarding worden uitgezet. Hierbij wordt de verdachte van een misdrijf of mishandeling ter verantwoording geroepen in de rechtszaal. Hij zal bij een zitting van zijn zaak aanwezig moeten zijn, waarna uiteindelijk een uitspraak door de rechter volgt. In dien u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u bij uw strafrecht advocaat aangeven dat u in hoger beroep wilt gaan.

Hoger beroep aandienen

Uw strafrecht advocaat staat u gedurende een gehele juridische procedure bij en zal in uw voordeel proberen te pleiten. Indien de uitspraak uiteindelijk anders uitvalt dan u had voorzien, kunt u bezwaar maken en in hoger beroep gaan. Zowel de gedaagde als de verdediger hebben deze optie tot hun beschikking. Uw strafrecht advocaat kan u precies vertellen wanneer u wel of niet in hoger beroep kunt gaan of wanneer het beter is om hier van af te zien. Ook weet hij precies welke procedure zal moeten worden aangehouden om het hoger beroep in te dienen. Dit kan doorgaans binnen 2 weken nadat de uitspraak is gedaan. Als u te laat bent, zal het gerechtshof waarschijnlijk niet uw hoger beroep in behandeling nemen. Uw advocaat kan u door de procedure heenlopen en u voorzien van adviezen en raad.

Contact opnemen met strafrecht advocaat

Om een rechtszaak te starten tegen iemand die u kwaad heeft gedaan, kunt u een strafrecht advocaat in Amsterdam inhuren. Via deze website kunt u vrijblijvend een intakegesprek aanvragen om advies te vragen en bovendien kunt u al uw vragen voorleggen. Een strafrecht advocaat heeft ervaring met uiteenlopende juridisch kwesties, dus u kunt erop vertrouwen dat u goed geholpen wordt. U kunt zelf een geschikte advocaat uitkiezen uit de diverse advocatenkantoren waar op deze website aan gerefereerd wordt. Zo wordt u spoedig geholpen en weet u waar u kansen liggen. Vul het formulier in op de website en u komt snel in contact met een strafrecht advocaat in Amsterdam.