Op zoek naar een strafrecht advocaat in Rotterdam

Een rechter zal door middel van strafrecht beoordelen of u een strafbaar feit hebt gepleegd. Indien dit is vastgesteld, zal een passende straf aan het misdrijf worden gesteld. U bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen en krijgt een strafrecht advocaat aangewezen die u gedurende de procedure begeleidt en voorziet van advies en informatie. U zult zich aan bepaalde wettelijke gedragingen moeten houden en indien u hier een overtreding in maakt, zult u te maken krijgen met strafrecht. Dit kan betrekking hebben op lichte overtredingen, maar uiteraard ook op zwaardere vergrijpen. Hierbij kunt u denken aan inbraak, bedreiging, moord of huiselijk geweld. Zowel als slachtoffer van een misdrijf als de dader kan een beroep doen op een strafrecht advocaat in Rotterdam.

Support bij bedreiging

In geval u te maken krijgt met bedreiging met de dood of fysiek geweld, kunt u aangifte doen. Een bedreiging zal niet altijd als een strafbaar feit worden beschouwd, aangezien de mate van bedreiging daarvoor moet voldoen aan enkele vereisten die door de wet zijn voorgeschreven. Hierbij zal gekeken worden naar de ernst van de bedreiging en vervolgens naar de beleving van het slachtoffer. Ook zonder daadwerkelijk strafbare bedreiging hoeft dit niets af te doen aan uw beleving. In sommige gevallen is het bovendien mogelijk om een zware bedreiging niet direct als dusdanig te ervaren of in te schatten. Hoe bedreiging ervaren wordt, hangt veel af van eerdere ervaringen van het slachtoffer en in hoeverre het invloed heeft op uw gezondheid en welbevinden. Een strafrecht advocaat in Rotterdam helpt u om hierin inzicht te krijgen om vast te stellen of een bedreiging als strafbaar feit kan worden beschouwd.

Omgaan met mishandeling in strafrecht

Bij mishandeling is er sprake van het verkeerd behandelen van een ander mens. Binnen strafrecht wordt er doorgaans over mishandeling gesproken wanneer er sprake is van het toebrengen van verwondingen, pijn of fysiek schade. Dit kan veroorzaakt worden door een ander te trappen of te slaan. Echter is niet alle mishandeling altijd fysiek, maar kan dit ook mentaal of emotioneel plaatsvinden. In dat geval zal niet direct zichtbaar zijn wat de schade van mishandeling is, maar kan dit alsnog vergaande gevolgen hebben. U kunt met uw strafrecht advocaat in Rotterdam bespreken hoe mishandeling wordt behandeld binnen het strafrecht, wat uw rechten zijn en wat u kunt verwachten als u aangifte doet of als de persoon die u mishandeld heeft voor de rechter verschijnt. De strafrecht advocaat heeft deskundige kennis om dergelijke zaken professioneel te begeleiden, zodat recht wordt gesproken.

Juridisch advies bij oplichting

U wordt opgelicht als een persoon voordeel probeert te behalen, door u te misleiden. Dit kan spelen als de ander geld of goederen van u wil aftroggelen, maar het kan ook voorkomen in de vorm van het verlenen van een dienst. Ook kan iemand u van iets beschuldigen of juist schuld afdoen als leugen, waardoor u in diskrediet wordt gebracht. Zodra er oplichtingsmiddelen zijn gebruikt of toegepast die volgens de wet zijn vastgesteld, is er sprake van oplichting. Uw advocaat kan u meer informatie geven over wanneer er daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd. Vervolgens kunnen de procedures binnen het strafrecht worden geactiveerd om de persoon die u heeft opgelicht voor de rechter te dagen en tot verantwoordelijkheid te roepen.

Huiselijk geweld berechten

Strafbare gedragingen die binnen huiselijke kring voorkomen, vallen onder huiselijk geweld. Hierbij kunnen verschillende leden van het gezin betrokken zijn, namelijk partners onderling, tussen ouders en kinderen, maar ook andere familieleden kunnen een rol spelen. Zodra u te maken krijgt met huiselijk geweld, kunt u hier aangifte voor doen. Uiteraard zult u als slachtoffer mogelijk niet direct hulp zoeken, zeker niet als het dierbaren betreft. Toch kan een strafrecht advocaat in Rotterdam u helpen om dergelijke vergrijpen voor de toekomst te vermijden. Vaak worden er maatregelen of straffen opgelegd, die per situatie kunnen verschillen. Soms zal uithuisplaatsing van minderjarige kinderen nodig zijn, of wordt de mishandeling bestraft met een geldboete of gevangenisstraf.

Neem contact op met een strafrecht advocaat

Als u te maken krijgt met mishandeling, oplichterij of huiselijk geweld, neem dan contact op met een strafrecht advocaat om u te informeren naar mogelijkheden om hier aangifte over te doen. Hij kan u helpen bij het vinden van de juiste oplossingen, om de persoon tot verantwoording te roepen. Ondanks dat u zich wellicht geremd voelt om verhaal te halen, zijn er zeker mogelijkheden om uzelf weer een gevoel van veiligheid te geven. Strafrecht is specifiek bedoeld om u in dergelijke situaties te helpen en te beschermen. Via deze website vindt u snel een geschikte advocaat die u verder kan helpen. U vult hiervoor simpelweg het online formulier in en kunt aangeven waarvoor u een strafrecht advocaat in Rotterdam wilt inhuren. Er zal dan spoedig een afspraak met u gemaakt worden, zodat de mogelijkheden met u kunnen worden besproken.