Strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat staat u bij als u wordt verdacht van een strafbaar feit. Dit kan te maken hebben met diverse zaken. Zo kunt u worden beschuldigd van diefstal, mishandeling, een ernstige verkeersovertreding of overtreding van de Opiumwet. Ongeacht de vraag of u schuldig bent of niet is het altijd verstandig om u tijdens de rechtsgang te laten bijstaan door een advocaat. Ook al wordt u veroordeeld, een jurist kan voor u pleiten met als gevolg eventueel strafvermindering. Als er onvoldoende bewijs is om u te veroordelen dan moet dit uiteraard leiden tot vrijspraak.

Bijstand bij een mishandelingszaak

Tijdens een ruzie kan het soms flink uit de hand lopen. Als u klappen heeft uitgedeeld dan is dit formeel mishandeling. Maar als u zelf ook geslagen bent of erger, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat u wordt veroordeeld en de tegenpartij vrijuit gaat. Soms kunt u een beroep doen op zelfverdediging. Dit moet dan niet buitenproportioneel zijn. Als de tegenpartij u een klap geeft, dan mag u terugslaan, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat u de ander dusdanig mishandelt dat deze er blijvend letsel aan overhoudt. De rechter zal in een dergelijke situatie alle feiten en omstandigheden in overweging nemen. Daarom is goede verdediging erg belangrijk.

Juridische bijstand bij diefstal en verduistering

Wanneer u wordt beschuldigd van diefstal van goederen of geld kan dit een forse straf opleveren. Zeker als het niet de eerste keer is dat u wordt veroordeeld. Zodra u door de politie wordt opgepakt is het dan ook belangrijk om een advocaat in te schakelen. Deze kan ervoor zorgen dat u een eerlijk proces krijgt en dat u uitsluitend wordt veroordeeld voor feiten die u daadwerkelijk ten laste kunnen worden gelegd. Als u onschuldig bent dan zal uw advocaat er uiteraard alles aan doen om u vrij te pleiten. Het is in zo’n geval belangrijk dat u uw advocaat op de hoogte brengt van alle feiten en omstandigheden die in uw voordeel kunnen pleiten.

Overtreding van de Opiumwet

De handel in verdovende middelen is in alle gevallen strafbaar. De enige uitzondering daarop vormen de gelegaliseerde coffeeshops waar cannabis mag worden verkocht. Daarnaast mag u voor eigen gebruik maximaal 5 hennepplanten in bezit hebben. Wanneer in uw huis een hennepplantage wordt aangetroffen dan heeft u een groot probleem. De hennep wordt vernietigd, u krijgt een flinke naheffing van het energiebedrijf en de kans is groot dat u uit uw woning wordt gezet, zelfs als het om een koophuis gaat. De burgemeester van de gemeente waar u woont heeft namelijk de wettelijke mogelijkheid om een woning waar drugs wordt geproduceerd te sluiten. In dit soort situaties kan een strafrechtadvocaat u bijstaan om de gevolgen eventueel te beperken.

Bijstand bij een verkeersovertreding

Bij verkeersovertredingen wordt onderscheid gemaakt tussen zaken waarvoor u alleen een boete krijgt en misdaden. Als u in de bebouwde kom 10 km te hard rijdt, of als uw parkeerkaartje verlopen is, dan krijgt u een boete maar dit heeft geen gevolgen voor uw strafblad. Anders wordt het wanneer u een ernstig ongeluk veroorzaakt en zeker als daarbij doden of gewonden vallen. Als het Openbaar Ministerie van mening is dat er sprake is van opzet of verwijtbaar gedrag dan kan worden besloten om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. In zo’n geval kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Deze kan de rechter wijzen op verzachtende omstandigheden of feiten die mogelijk over het hoofd zijn gezien.

Wat kunt u doen als u onterecht beschuldigd wordt?

Wanneer u ervan overtuigd bent dat u onterecht wordt beschuldigd van een strafbaar feit, is het heel belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met een goede strafrechtadvocaat. Het kan zijn dat iemand een valse aangifte tegen u doet, of dat er sprake is van een persoonsverwisseling, of dat u kunt aantonen ten tijde van het strafbare feit niet op de plaats delict te zijn geweest. Uw advocaat kan u bijstaan en ervoor pleiten dat u zo snel mogelijk op vrije voeten wordt gesteld. Uiteraard is het uiteindelijke doel dat u wordt vrijgesproken. Het is in dit soort situaties belangrijk om alle feiten en omstandigheden goed met uw raadsman of =vrouw te bespreken, zodat hij of zij een goed pleidooi voor u kan houden bij de Officier van Justitie of voor de rechtbank.

Zo schakelt u een strafrechtadvocaat in

Heeft u een strafrechtadvocaat nodig? Vul dan het formulier op deze pagina in. Aan de hand van uw gegevens en uw hulpvraag wordt u in contact gebracht met een bij ons aangesloten advocatenkantoor bij u in de buurt. U kunt direct een afspraak maken voor een gesprek, of ervoor zorgen dat dit voor u wordt geregeld wanneer u in voorlopige hechtenis zit. De strafrechtadvocaat zal ervoor zorgen dat uw juridische bijstand zo snel mogelijk wordt opgestart. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand worden de kosten doorgaans vergoed. Wel geldt in de meeste gevallen een hogere eigen bijdrage als het om een strafrechtzaak gaat.