Vastgoedrecht advocaat

Bij alle zaken die te maken hebben met vastgoed kunt u de hulp van een vastgoedrecht advocaat inschakelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het kopen of verkopen van vastgoed, maar ook om de huur of verhuur ervan. Daarnaast kunt u juridische ondersteuning nodig hebben bij de aanbesteding van een project voor de bouw van vastgoed of bij het aanvragen van bepaalde vergunningen. Ook als er sprake is van een conflict met een derde partij kan de hulp van een ervaren vastgoedrecht advocaat zeer welkom zijn. Heeft u een conflict met een huurder van uw pand, of wilt u een pand verkopen maar komt de aspirant koper zijn verplichtingen niet na? Een ervaren advocaat vastgoedrecht helpt u graag.

Een conflict over de aankoop van een pand

Wanneer u het voorlopig koopcontract voor de aankoop van een woning heeft ondertekend en de verkoper wil ineens om oneigenlijke redenen afzien van de verkoop. Dan kunt u een vastgoedrecht advocaat inschakelen. Deze kan alsnog proberen af te dwingen dat het pand aan u verkocht wordt, of als dit niet lukt een schadevergoeding claimen. Het ondertekenen van een voorlopig koopcontract geeft immers voor beide partijen verplichtingen. Niet alleen aan u als koper, maar ook aan de verkoper. Deze mag bijvoorbeeld niet van de verkoop afzien omdat hij alsnog een hoger bod heeft ontvangen. De enige mogelijkheid betreft de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ondertekening van het voorlopig koopcontract. Als deze termijn is verstreken dan gelden alleen nog de ontbindende voorwaarden die in het voorlopig koopcontract zijn opgenomen, vaak gaat het dan alleen om het niet kunnen verkrijgen van financiering.

Een huurder die zijn afspraken niet nakomt

Heeft u een pand verhuurd aan een huurder maar komt deze zijn verplichtingen niet na? Dan kunt u een vastgoedrecht advocaat inschakelen om ervoor te zorgen dat u alsnog de u toekomende huurpenningen krijgt of dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Dit kan een langdurige procedure zijn, huurders hebben in Nederland over het algemeen goede bescherming. Maar als er sprake is van ernstige nalatigheid van de huurder zal de rechter in vrijwel alle gevallen de eis toewijzen dat huur alsnog moet worden voldaan of dat de huurder het pand moet verlaten.

Een niet eerlijk verlopen aanbesteding

Als er een aanbesteding wordt uitgeschreven waaraan u als aannemer deelneemt voor de bouw van woningen of bedrijfspanden, dan moet deze procedure natuurlijk wel eerlijk verlopen. Als u meent dat dit niet is gebeurd dan kunt u een vastgoedrecht advocaat inschakelen om de vermeende misstanden bij de rechter aanhangig te maken. Als u bent benadeeld omdat een aanbesteding naar uw mening niet eerlijk is verlopen dan kunt u eisen alsnog de opdracht te krijgen, dat de procedure opnieuw wordt doorlopen of dat u schadeloos wordt gesteld. Dergelijke zaken zijn vaak erg lastig, maar het is zeker niet onmogelijk om te zorgen dat het recht uiteindelijk zijn loop heeft.

Ondersteuning bij bestuursrechtelijke kwesties inzake vastgoed

Wanneer u als projectontwikkelaar betrokken bent bij de ontwikkeling van een bouwlocatie, dan komen daar veel zaken bij kijken. Zo zijn er diverse vergunningen nodig en krijgt u te maken met projectmatige samenwerking met bijvoorbeeld de lokale overheid. Juridische ondersteuning kan daarbij zeer welkom zijn, omdat u wellicht niet tot in detail op de hoogte bent van alle aspecten van het vastgoedrecht. Om te voorkomen dat er iets misgaat, en dat u bijvoorbeeld een bepaalde vergunning niet of niet tijdig aanvraagt, kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat vastgoedrecht. Deze kan vergunningaanvragen voor u voorbereiden zodat u zich volledig kunt concentreren op het realiseren van het bouwproject.

Wat kan ik doen als het appartementsrecht niet goed is geregeld?

Wanneer u een appartement koopt wordt u voor een bepaald percentage eigenaar van het appartementencomplex waar dit vastgoed onderdeel van uitmaakt. Daarvoor is een splitsingsacte nodig. Alle kopers van appartementen dienen deze splitsingsacte te ontvangen of deze ter inzage beschikbaar te krijgen. Vaak wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht waaraan alle appartement eigenaren een maandelijkse bijdrage betalen. Uit deze pot worden groot onderhoud en andere gezamenlijke uitgaven betaald. Als u van mening bent dat dit bij uw appartement niet goed is geregeld kunt u een vastgoedrecht advocaat inschakelen om uw belangen te behartigen.

Vind een betrouwbare vastgoedrecht advocaat in uw regio

Wanneer u te maken heeft met een vastgoedrechtzaak en u bent op zoek naar een ter zake kundige advocaat, dan kunt u deze via dit platform gemakkelijk vinden. Het enige wat u hoeft te doen is het formulier op deze pagina invullen en verzenden. Wij zorgen er dan voor dat u snel in contact komt met een advocatenkantoor bij u in de regio dat u goed van dienst kan zijn. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek waarbij uw zaak wordt besproken. Daarna beslist u zelf of u met dit kantoor verder gaat of niet. U kunt altijd vragen om een inschatting van de kosten. Als u bent verzekerd voor rechtsbijstand betaalt uw verzekeraar mogelijk (een deel van) de kosten voor de rechtshulp.