Verbintenissenrecht advocaat

De advocaat verbintenissenrecht heeft een zeer breed werkterrein. Verbintenissen komen immers op allerlei manieren voor. Of het nu gaat om een zakelijke overeenkomst tussen twee bedrijven of een huurovereenkomst tussen een vastgoedeigenaar en een huurder. Als er sprake is van het aangaan van een verbintenis of een conflict daarover kan de advocaat verbintenissenrecht, ook wel contractrecht genoemd, u hierbij bijstaan. Diverse verbintenissen kunnen tussen zakelijke partijen, tussen particulieren of tussen een zakelijke partij en een particulier worden aangegaan. Door dit zorgvuldig te doen kunnen problemen worden voorkomen. En als er toch een conflict is kan de advocaat verbintenissenrecht u daarin bijstaan.

Een zakenpartner die zijn afspraken niet nakomt

Wanneer een zakenpartner met wie u een overeenkomst heeft gesloten zijn afspraken niet nakomt kan dit voor u als ondernemer verstrekkende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bouwproject waarbij een onderaannemer het laat afweten. Dit kan tot gevolg hebben dat het project stil komt te liggen of op zijn minst zeer ernstige vertraging oploopt. Vertraging betekent snel oplopende kosten waarvoor u natuurlijk niet wilt opdraaien als u geen schuld heeft. De verbintenissenrecht advocaat kan u bijstaan om ervoor te zorgen dat uw partner zich alsnog aan de afspraken houdt of dat u schadeloos wordt gesteld.

De franchiseovereenkomst

Wanneer u een winkel of horecagelegenheid uitbaat als franchisehouder dan moeten hierover uiteraard goede afspraken worden gemaakt met de eigenaar. U moet bepaalde bevoegdheden krijgen om goed te kunnen ondernemen zonder beperkingen. Anderzijds moet duidelijk zijn dat u niet de eigenaar bent en daardoor niet verantwoordelijk voor bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan het pand. Dit soort afspraken worden vastgelegd in een franchiseovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Omdat er vaak grotere belangen op het spel staan is het aan te raden om een dergelijke overeenkomst te laten toetsen door een verbintenissenrecht advocaat.

Een heldere distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst wordt gesloten tussen een leverancier en een verkoper van bepaalde goederen. Wanneer u als wederverkoper optreedt namens de producent brengt dit wederzijdse verplichtingen met zich mee. De leverancier moet ervoor zorgen dat er voldoende voorraad wordt geleverd. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen. De verkoper moet ervoor zorgen dat de producten correct worden afgeleverd en dat de klant de bijbehorende service krijgt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over een minimale of maximale verkoopprijs. Dit soort afspraken worden opgenomen in een distributieovereenkomst.

Zet de afspraken over een geldlening altijd op papier

Wanneer u geld leent aan een zakenpartner of een particulier dan is het belangrijk om dit goed op papier te zetten. Veel mensen vinden het belangrijk om vrienden of familie te helpen bij financiële problemen, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat dit geld op een zeker moment wordt terugbetaald. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt goed vast te leggen. Zo is er voor beide partijen duidelijkheid over de wederzijdse verplichtingen. U kunt een advocaat verbintenissenrecht inschakelen om een dergelijke overeenkomst op te laten stellen of de door uzelf geformuleerde overeenkomst te laten toetsen. Ook als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt kunt u een jurist inschakelen om ervoor te zorgen dat de terugbetaling van de lening doorgaat of wordt gestart.

Een onrechtmatige daad

Wanneer u met een partij een contract heeft gesloten en de andere partij komt zijn afspraken niet na of handelt anderszins in strijd met hetgeen in het contract is vastgelegd dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Het is bij het opstellen van een contract wel belangrijk om voor ogen te houden dat de wet altijd boven een contract staat. Met andere woorden: een contract tussen twee partijen mag nooit bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet. Als dat wel het geval is zal een rechter altijd oordelen dat deze bepalingen niet van toepassing zijn maar dat de wet moet worden gevolgd. Heeft u een conflict over een contract, ongeacht welke partij u bent, dan kan een advocaat verbintenissenrecht u bijstaan. Dit kan met behulp van mediation, als dit niet het gewenste resultaat heeft kan de gang naar de rechter worden overwogen.

Zoekt u een betrouwbare advocaat verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht kent vele aspecten. Er kunnen dan ook verschillende redenen zijn waarom u een verbintenissenrecht advocaat nodig heeft. Het kan gaan om een conflict over een contract, maar ook over het juridisch correct opstellen van een overeenkomst. Als u voor de laatste optie kiest weet u in ieder geval zeker dat uw overeenkomst aan alle juridische voorwaarden voldoet. De kans dat u verliest bij een gerechtelijke procedure wordt daarmee gelijk een stuk kleiner. U vindt een ervaren verbintenissenrecht advocaat door het formulier op deze pagina in te vullen. Wij brengen u dan in contact met 1 of meerdere bij ons aangesloten advocatenkantoren bij u in de regio die u met de door u aangegeven kwestie kunnen bijstaan. U bepaalt uiteraard zelf of u wel of nie3t met dit kantoor in zee wenst te gaan.