Vreemdelingenrecht advocaat

Een advocaat vreemdelingenrecht staat u bij in alle zaken die te maken hebben met verblijf in Nederland terwijl u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Hier zijn regels voor, en die moet u uiteraard naleven. Als u asiel wilt aanvragen in Nederland dan geldt een speciale procedure. Maar ook als u zich in Nederland wilt vestigen samen met uw Nederlandse partner moet u aan specifieke voorwaarden voldoen. De advocaat vreemdelingenrecht kan u hierin bijstaan.

Uw buitenlandse partner naar Nederland halen

Wanneer u een relatie heeft met iemand die niet van Nederlandse afkomst is, dan gelden er bepaalde regels voor de vestiging van uw partner in Nederland. Als de partner afkomstig is uit een ander EU-land dan is er geen probleem, er is vrij verkeer van personen en goederen binnen de EU. Maar als uw partner uit een ander land komt, dan krijgt u te maken met het vreemdelingenrecht. Uw partner moet een inburgeringscursus doen, waarbij onder andere het leren v van de Nederlandse taal centraal staat. Maar ook Nederlandse gewoonten en gebruiken komen aan de orde, zodat degene die de cursus volgt weet hoe bepaalde zaken in Nederland in zijn werk gaan.

Wat kunt u doen als een verzoek tot vestiging wordt afgewezen?

Wanneer u meent aan alle voorwaarden te hebben voldaan maar een verzoek tot definitieve vestiging wordt afgewezen of een beslissing op uw aanvraag blijft lang uit, dan kan een vreemdelingenrecht advocaat u bijstaan. Er kan een procedure worden gestart om bezwaar te maken tegen een afwijzing. De advocaat kan contact opnemen met de IND om te informeren waarom de procedure vertraagd is. Daarnaast kan uw raadsman of -vrouw vragen voor u beantwoorden die te maken hebben met het verkrijgen van het recht op vestiging. Zo zijn er inkomenseisen voor iemand die zijn partner naar Nederland wil laten overkomen. Zolang uw partner geen officiële status heeft mag hij of zij zelf geen betaald werk doen.

Als asielzoeker naar Nederland komen

Wanneer u naar Nederland komt met de intentie om politiek asiel aan te vragen wordt u bij binnenkomst in het land geplaatst in een asielzoekerscentrum. Daar moet u blijven totdat over uw aanvraag is beschikt. Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u een advocaat vreemdelingenrecht inschakelen als u hiertegen bezwaar en beroep wilt aantekenen. Een procedure om uiteindelijk erkend te worden als vluchteling kan jaren in beslag nemen. Soms is er sprake van drukte bij de IND waardoor uw verzoek vertraging oploopt.

Waar moet u aan voldoen om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus?

Als u de status van vluchteling wilt krijgen dan zijn er meerdere voorwaarden waar u aan moet voldoen. U mag geen strafblad hebben of gelieerd zijn (geweest) aan een terroristische organisatie. Daarnaast mag u tijdens uw verblijf in Nederland in afwachting van uw aanvraag om asiel ook geen strafbare feiten plegen. Een strafbaar feit is een zaak waarvoor u een strafblad krijgt. Door rood licht rijden of fout parkeren met de auto horen daar niet bij. Handel in drugs of het plegen van een overval uiteraard wel. Als u een strafbaar feit heeft gepleegd loopt u daarmee het risico dat u, na het eventueel uitzitten van een gevangenisstraf, direct Nederland moet verlaten.

Bijstand voor gezinnen met jonge kinderen

Wanneer u naar Nederland komt en het duurt meerdere jaren voordat op uw aanvraag voor asiel wordt beschikt, dan kan het zijn dat u een gezin heeft gesticht, of dat uw jonge kinderen inmiddels volledig zijn ingeburgerd in Nederland. Toch is het zo dat u dan niet automatisch recht heeft op asiel. Het zogenaamde Kinderpardon was een eenmalige regeling die inmiddels niet meer van kracht is. Wel kan op individuele basis nog worden besloten dat u en uw gezin in Nederland mogen blijven.

Bijstand voor AMA’s

Alleenreizende Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) zijn een aparte groep die uiteraard extra zorg vraagt. Wanneer iemand als minderjarige, dus jonger dan 18 jaar, zonder naaste familie naar Nederland komt, dan wordt zo’n persoon meestal opgevangen in een pleeggezin. Het feit dat iemand minderjarig is betekent niet automatisch dat deze persoon in Nederland mag blijven. Ook over deze situatie wordt een individueel besluit genomen. Hierbij kan een advocaat Vreemdelingenrecht uiteraard de AMA en de pleegouders bijstaan.

Zo komt u in contact met een vreemdelingenrecht advocaat

Heeft u de hulp nodig van een vreemdelingenrecht advocaat, of zoekt u een advocaat voor iemand die u wilt helpen, dan kunt u het formulier op deze website invullen. Na verzending van het formulier brengen wij u in contact met een advocatenkantoor bij u in de regio. U kunt dan direct een afspraak maken met een ervaren jurist vreemdelingenrecht. Het gaat hierbij vaak om advocaten die naast Nederlands ook andere talen spreken zodat zij de asielaanvrager goed kunnen bijstaan. Mocht dit niet het geval zijn bij uw advocaat dan wordt altijd gebruik gemaakt van een beëdigd tolk/vertaler.